Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


aleviALEVİLİKTE CENAZE

CENAZE KONUSU
Sayın okuyucular, ölüye Kur'an okumak, hususunda Kur'an, İncil, Tevrat ve Zebur gibi kitaplarda ölüye ait bir ayete rastlanılmamaktadır. Ölüye Kur'an okuma adetini Emeviler şahsi çıkarları için mukaddes kitabı alet etmişlerdir. Şimdi ölüye Kur'an okumanın bir faydası olmadığını siz­lere Kur'an ayetleriyle ispat etmeye çalışacağım.

Önce Kur'anın Hz .Muhammed'in nutkı şerifi olduğunu öğrenelim. Tekvir suresi ayet 19 «İnnehü likavlu Resulîn kerimin» Türkçesi : «Şüphesiz Kur'an büyük bir elçinin getirdiği sözdür» buyu-ryor. Kur'anın Hz. Muhammed'in sözü olduğunu ayeti kerime ispat etmektedir. Bu ayet Hakka suresi ayet 40 da tekrar­lanmaktadır. Kur'anın Hz. Muhammed'in sözü olduğuna kim­senin şüphesi olamaz. Kur'anın Hz. Muhammed'in halka ver-diğİ öğüt olduğunu şu ayetler İspat etmektedir. Kalem suresi ayet 52 «Vema hüve illa zikrun lil'âlemine» Türkçesi ; «Hal­buki bu Kur'an âlemlere bîr öğüttür» buyuruyor.

Sizlere şu soruyu sormak gerek. Öğüt ölüye mi verilir yoksa diriye mî verilir? Öğütün diriye verildiğini Kur'an ı Kerim açıklamıştır. Yasin suresi ayet 70 «Diri olanları uyarsın. İnkarcıların ceza­sını versin» diyor. Bildiğiniz gibi öğüt elbet diriye verilir. Ölü ögütü işitmediğini hepimiz bilmekteyiz. Bir de şu ayete bakalım: Müddesi sureti ayet 54, 55 «Kella İnnehü lezkiretün 55 femen şa'e zekerehü» Türkçesi: «Gerçekten de Kur'an bir öğüttür 55 dileyen ondan payını alır» diyor. Biz deriz ki ölü Kur'anı yani öğüdü işitmiyor ki ondan payını alsın. Zira öğüt diriye verilir. Dilerse ondan payını alıverilir. Lütfen düşünün Bundan başka Abese su-ayet bu konu hakkında bilgi vermektedirler.
Kur'anın okutulmasında ölüye zerre kadar faydası olmadığını yukarıda adı geçen ayetler ispat etmektedirler. Bir de ölünün kapısının önüne geldiklerinde Fatiha okutuyorlar. Fatiha suresi ise şahsı duadır .Türkçe Kur an mealIarına bakabilirsiniz. Ayrıca üç gün, yedi, 40 gün ve 52 gün sonra yapılan merasim ve masrafların hiç birisinin ölüye zerre kadar faydası olmadığını Kur'an ayetleri tafsilatıyla bilgi vermektedirler.

ÖLÜLERİNİZ İÇİN
Ölüyü teneşir tahtasının üzerine uzatıp bîr kişi suyu döker birisi de yıkar. Kefene sarıp tabuta korlar. Cenazeyi orta yere alıp dua etmesini bilen bîr kimse elini kaldırıp Cenabı Allah dan mağfiret, Hz. Muhammed'den şefaat, Hz. Ali'den inayet Resulullahın Ehlibeytinden himmet, bütün Peygamber­lerden şefkat ve merhamet dileyip şöyle diye «Bi hakkı nuri Muhammed Mustafa. Bi hakkı nuri Ali'yülmurteza. Bi hakkı nuri Hasan Hulki Rıza. Bi hakkı nuri İmam Hüseyin deşti Kerbela .Bİ hakkı nuri İmam Zeynel Aba. Bi hakkı nuri İmam Muhammed Bakırı Beka. Bİ hakkı nuri İmam Cafer Sadık İlmi Ata. 3i hakkı nuri İmam Musayî Kazim Saka. Bi hakkı nuri İmam Ali Rıza Sahi Horasan. Bi hakkı nuri imanı Mu- , hammed Taki. Bi hakkı nuri İmam Ali'yül Naki. Bi hakkı nuri ! İmam Hasan'AIaskeri. Bİ hakkı nuri İmam Muhammed Mehdi \
sahip zaman kutbul'devran hüccetül burhan hürmetine ba­ğışla ya erhamürrahimm, affı mağfiret senden ya ilahil âlemin»
deyip defin edebilirsiniz.

Geri dönüp ölü sahibinin evine başsağlığı verip işinize gidebilirsiniz. Bu bilgileri gelecek kuşaklarımıza armağan ediyorum. Gençlerimize tavsiyem inançlarından samimi olmaları menfaatlarının icabıdır. Bizce en doğru ve en selâmet yol budur.

Takdir ederseniz inanç bakımından A'dan Z'ye bildiğimiz kadar bilgi verebildik ise kendimi mutlu ve bahtiyar addederim. Bildiğim kadarıyla çağımıza gelene kadar hiç bir ferd bu hizmeti deruhte etmemiştir. Cenabı Hak bu hizmeti bana nasip ettiği için kendisine müteşekkirim. (Bunu yazan bir muhalif rüzgâr kendi gitti İsmi kaldı yadigâr) Hepinize selâm saygılar .Hoşça kalınız. Son

Fakir Şinasi KOÇ

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz