Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
Alevi İnancında Dedenin Yeri
CELÂL KEYKÜBÂT, İmam Musa i Kâzım Evlatlarından
Dostlar, dede veya seyid Oniki İmam neslinden gelenlere denir. Bu nesile dayanmazsa aleviler dede kabul etmezler. Bunlara Evlâd-i Resûl-ü Seyyidi Saadet'te denilir. Dede alevinin din adamıdır ve üç ayrı sıfatı vardır. Rehber, mürşit ve pirdir. Rehber talibe yol açar, mürşit talipleri irşat eder, bilmediğini öğretir. Pir daha da aydınlatmaya çalışır, yetiştirir.

"Pir Sultan A bdal'ım okur yazarım
Türap oldum, ayaklarda tozarım
Pir elinden içtim sermeat gezerim
Elden içilmedik meyi neylersin "

Şimdiye kadar süregelen dedelik, alevi insanını birleştiren bir unsur olmuştur. Tarih boyunca gelenek ve görenekleri, deyişleri (tabiki deyişlerde ozanlarımız daha büyük rol oynamışlardır) günümüze taşımışlardır.

Sünni kesimde olduğu gibi, devlet örgütlenmesi yok. Burada dedeler alevi toplumunun iç bütünleyicileri olmuşlardır. Süre gelen tarihimizde halkın öncüleri olmuşlardır ve bu yolda can vermişlerdir.

Ellerindeki imkânlar ve olanaklar çerçevesinde dedeler çoğunlukla ileriye açık, aydın kafalı kendini yetiştirmiş kişilerdir. Eskiden çağın en önünde bilgilere sahipmişler. Müzik, resim, tarih, edebiyat, astronomi ve tasavvuf gibi. Fakat zaman geçtikçe, dedeler günün koşullarına göre geri kalmışlardır. Bunun suçlusu dedeler mi? Hayır! Toplum mu? Hayır! Suçlu düzenin kendisidir.

Canlar alevi dedesi olmadan Aleviliğin kimliğini, kültür ve töresini devam ettirebilmesi zordur, olanaksızdır. Ama ilerde neler olur, nasıl değişiklikler olur, bilinmez. Bügünki alevilerin içinde bulundukları çıkmazda, gerçek yol erenleri olmadan alevi toplumu dağılır, bir potada eritilir ve kolaylıkla yok edilirler. Tüm dinleri gözden geçirelim, din adamları devamlı vardır ve de olacaktır. Bizleri asimilasyona sokmak isteyenler, dedelik makamını ortadan kaldırmak istemektedirler. Ne yazık ki, içimizden de bu oyuna bilinçli veya bilinçsiz karışanlar vardır. Şöyle bilinmelidir ki, asimilasyona uğramayacak grup gerçek seyyitlerdir. Yaşamın her döneminde hizmet erenleri olacaktır.

"Cümle bir mürşide demişler beli
Teşbihleri Attah-Muhammed-Ali
Meşrebi Hüseyni, ismi Alevi
Muhammed Ali'ye çıkar yollan"

Dedeliği devralacak dede çocuklarına eğitim verecek bir okulun açılması dileğiyle, Hak-Muhammed-Ali yardımcınız olsun!
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz