Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 

aleviEr hak Muhammed Ali, Oniki İmam, Ondört Masum Pâk Onyedi kemerbest gözcümüz ve bekçimiz ola. Didarından katanndan yolundan dergâhından ayırıp şaşırıp düşürmeye çağırdığımızda dcsteğir olup imdad-ı res ola.
Üçler, beşler, yediler, kırklar, üçyüzaltmış altılar. Binbir-ler himmetleri daim, nazarları üzerimize hâzır ve nazır ola.
Kutb-u âlem Şah-ı ekrem zatı tamam hayatı nıüdam desteğiri has u am, pirimiz üstadımız, melcei mülâzımımız Hazret i Hünkâr Hacı Bektaş Veli Efendimizin himmetleri kerametleri zahiren ve batınen üzerimize hazır ve nazır ola. Cümle gerçeklerin demine hu.

MÜRŞİT TALİBİ REHBERE TESLİM EDE
REHBER DAHİ TALİBİ ALIP PEYMANÇEYE
GEÇE VE O ANDA BU GÜBENGİ OKUYA

Bismi Şah. Hamdülilları. Vasılı didan hak olduk bugün. Cümle müşkil hal olup esrarı hak olduk bugün. Bade-i aşk-ı ilâhi şeker nuş kıldık bugün. Masîvadan el çekip mest-i ebet olduk bugün. Ber Cemal Muhammed Kemal, Hasan Hüseyin Ali Bülent ra salavat.

üstadımız, melce-i mülâzımımız Hazreti Seyyit Muhammed Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli münkir münafık şerrinden gözete saklıya, bekleye. Şaşanp düşürmeye. İkrarımıza sabit kadem, kötü amellerimiz hayırlara tedbil eyleye. Mürdişimİz Ali, rehberimiz Muhammed, mezhebimiz İman Cafer Sadık. Üçler, beşler, yediler, kırklar, kutbul iktitap Muhammed Mustafa, Aliyyel Murtaza Oniki İmam, Ondört Masum pâk niyazlarımızı, hizmetlerimizi makbul eyleyeler. Hazır, gaip, zahir, batın erenlerin hüsnü himmetleri ve keremleri daim üzerimize hazır ve nazır ola. Akşamımızın hayırlısı gele. Nur-u Nebi, keremi Ali, pirimiz hünkâr Hacıbektaş Veli. Keremi evliya, dem Oniki İmanı, dil bizden, nefes Hazreti pir Balım Sultan ola. Gerçeğe hü.

EŞİK GÜLBENGİ

Bismihşah. Menim bülbül, bugün gülzara geldim. Halimi arzelmeğe dildare geldim. Koyarlarsa bizi içeri erenler kapıda düşmeğe didarc geldim. Ber cemal zatı bâlâ Al-ı Abâ rasala-vat. Hü dosl.

AYRILIŞ GÜLBENGİ

Bismi Şah. Kadri visalin nur-u saadet vasfı cemalin. Ruzu kıyamet dem mail oldu, gam zail oldu. Gelmek iradet gitmek icazet. Bercemal Muhammed Kemal, Hasan, Hüseyin Ali bülend ra salavat

YENİ AY GÖRDÜKTE GÜLBENK

Nasn Min Allah ve fethün karib ve beşşirülmüminin ya Muhammed ya Ali, ya Hünkâr ya Hünkâr Hacıbektaş Veli. Lâfeta illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikar. Bercemal zatı pâk Al-ı Abâ rasavalat. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed ve Ali âl-e Muhemmed.

TIĞBENT GÜLBENGİ

Bismi Şah. Hizmeti merdan. Havaleti pirân. Bendedil bendini kişvara kılmışım dost bendini. Rehber ile pire ettik ik-tida. Taktı Selman boynuma tığ-ı bendimi. Ber Cemal Muhammed kema. Hasan Hüseyin Ali Bülent ra salavat.

HAK HAYIRLISI GÜLBENGİ

Bismi Şah. Allah Allah. Yüzüm yerde özüm darda. Dar-ı Mansur'da, erenlerin gani dergâhında. Erenlerden hak hayırlısını şey'en ederim. Allah eyvallah hü dost.

SİTEMİ ÇELİK GÜLBENGİ

Günahkârım günahım affeyle ey şah. Muhammed Mustafa ol Ali dergah Hüseyni Kerbelâ hakkı için tövbe günahıma,

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz