Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
  aleviDede Şinasi Koç

DÜŞKÜNLÜK

GÜNAHI KEBAİR (Büyük günah) 12 dir

1-Kız bozmak.
2-Haksız yere adam öldürmek.
3-Doğru avratını boşamak.
4-Oğlan gezdirmek.
5-Yezid'e kızını vermek ve Yezid karısıyla evlenmek.
6-Yezid'e kuşak açmak.
7-Pirinden dönmek.
8-Rahberinden dönmek.
9-Mürşidinden dönmek.
10-Nikâhlı aile almak.
11-Musahibinden ayrılmak.
12-Boşanmış avrat almak. Ve Hak ceminden dönmek.

Bu sayılanların birinden düşen Muhammed'le Ali'nin gözünden düşmüş gıbıdır.

Bu günahların birinden düşen kimse on iki yıl yatmak yani didardan ve cemden mahrum olur. Onun selam, alınmaz didardan yenmez. Bu müddet sonunda yedi gun dar çek-12 kurbanla tecdidi iman etmek gerekir.

Abdal ocağı mensupları tarafından icra Talibin bu Siemıer edilir. Bu sitemleri çeken talip o ocağın malı sayılır. Ta mensup olduğu ocağın dedesi onu razı edip talibini geri ala­bilir. Razı etmediği taktirde bir Hak talep edemez.

MUSAHİP VE KİVRA
Musahip ve kivra yol babında birbirlerine ikrarlıdırlar. Her ikisi de yedi göbek geçmeyince birbirinden kız alıp ve­remezler. Biz hayatımızda bunun mahzurlarını gördük. Bir müsahip kendi musahibinin kızını oğluna aldı. Adamın evi yandı, mal ve davarları bütün, dumandan Öldüler. Ve buna benzer bir çok örnekler verebiliriz. Akli selim olanlar böyle sakıncalı şeylere tevassul etmezler. Derya sende çok hikmet­ler var, selâmeti kenar. Bizce en doğrusu tehlikeden sakın­mak gerek. Yolun ahkâmına riayet etmek gerekir. Çünkü yol uludur. Yol Mürşid'i aşar. Talipler yolun buyruğuna uymak zorundadırlar. Allah'dan rahmet. Peygamberden şefaat ve Hz. Ali'den hidayet dilemiyenlere sözümüz yok. Bu yol rıza yoludur, zor yolu değildir.

GÖRÜLÜP SORULMA ERKÂNI Musahip olduktan sonra gelecek yıl görülmesi icap eder. Bu erkânda musahip kavlinin ahkâmının bir nevidir. Yalnız bu cemaata ikrara bend olmayanlar giremez. Önceden arz ettiğimiz gibi peyik cemaatin tertip edileceğini komşulara haber verîr. Cemaat toplanır. On iki hizmet sahipleri hizmet­lerinin başında bulunurlar. Delil uyarılır. Delilden sonra kur-
banlar tığlanarak tekbir edilir. El suyu gezdirilir. Evvelce de arz ettiğimiz gibi cem mühürlenir. Önceden musahip olanlar baş açık yalın ayak Mansur darına dikilir. Sağ ayağının baş parmağını sol ayağının baş parmağı üzerine basar. Buna mü­hürlemek derler. Sağ elini de kalbinin üzerine basar. Şu tercü­manı okur:
Bİsmi Şah - Canu dilden bel bağlayıp Evliya erkânına Hamdu lillah yine durduk Pirimiz divanına
Çok kusurum var aman elaman zîkr ederek sığınıp gel Canımı kurban tenimi bu yolda kıldım tercüman.
«Allah eyvallah candan Pirimiz emri fermanına» der şu ayeti okur: «Bismİllahirrahmanirrahİm, Rabbena zelemna en-fusena ve in lem tağfîrlena ve terhamna le tekünen minel haşirin». Bunu müteakip bu tercümanı okur: «Allah Allah elim erde özüm darda. Yüzüm yerde. Erenlerin darı Mansu-run'da Muhammed'le Alî dîvanında Hakkın huzurunda canım kurban tenim tercüman bu fakirden ağrınmış. İncinmiş can kardeşi varsa dile gelsin bile gelsin hakkını talep eylesin Allah eyvallah» der durur.

Pir olan zat, darda ki canların hal ve hareketlerini yol
kardeşlerine zararlı olup olmadıklarını ve alacaklı kimse olup
olmadığını mevcut olan cemaattan sorar. Bu canlardan razı ¦
olup olmadıklarını da sorar. Eğer bu canlardan- İstekli olan
kimse varsa meydan yerine niyaz edip da'ra durur. Pir iste­
ğinin ne olduğunu sorar. Her İki tarafı dinler Hakim sıfatiy-
!e kesin kararını verir. İkisini barıştırır. Haklı olanın hakkı­
nı alıp hak sahibine verdirir. Şayet bu canlardan istekli bu­
lunmazsa Pir cemaata hitap eder darda olan canlardan razı-
mısıniz? dediğinde cemaat İttifakla «biz razıyız, Hak erenler
razı olsun» derler.

Pir, ey talip tarikatta herkes özünden sorulur. Ve her baş kendi sorgusunu verîr. Şimdi sizi sizden soruyorum. Dilindeki benim, kalbiniz deki sizin Muhammed'le Ali'nin di­vanında kendini bil, dal gel doğru söyle İkrar verdiğin gün­den bu güne kadar her ne yaptın ise Hakkın divanında söyle ki Cenabı Hak aff eylesin» der. Eğer talibin bir suçu varsa doğrusunu söylemesi gerekir. Çünkü önceden yalan söylemi-yeceğini ikrar etmişti. Gerçek talip verdiği ikrardan dönemez. Pir talibe «dilli başlısın suçun varsa söyle» der. Talibin bir suçu
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz