Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
DÜŞÜN ALEVİ TOPLUMUN YAKASINDAN!

Kalubela'dan bu yana ikrarlıyız biz Şahı Merdan Ali'ye

Alevi toplumu içersinde uzun zamandan buyana faliyet içersinde olan eski sol ideolojilerin uzantılatıları, Aleviliği özünden koparma gayretlerine hergün yenisini eklemekteler.

Kendi dünya görüşlerine uygun ideolojik bir Alevilik yaratma çabası içersinde olanlar, Alevi toplumun temel değerlerine, inancımızın ulularına saldırılarını sürdürmekteler. "Ali'siz Alevilik" diye başlatılan Aleviliği özünden koparmaya çalışan çabalar, bugun Hz. Ali'ye küfür etmeye kadar götürülmüştür. Bunun en son örneğini kendisine "ozan" Emekçi diyen zevatın dizelerinde görmek mümkün.
Bakın bu Zerdüş çalgıcısı ne diyor ;

İki Ali vardır, sizinki Arap
Gönüllerde düştür, bizim Alimiz
Sizin Ali, devri eyledi harap
Mazluma yoldaştır, bizim Alimiz

Sizin Ali, kana kine doymadı
Bizim Ali, hiç bir cana kıymadı
Sizin Ali, Hakk'ı insan saymadı
Temsili Zerdüşttür, bizim Alimiz

Sizin Ali, düşman müziğe meye
Bizim Ali, saki olur dünyaya
Sizin Ali, yönün döndü kayaya
Kıblesi güneştir, bizim Alimiz

Sizin Ali, taptı ganimetlere
Bizim Ali, ortak oldu dertlere
Sizin Ali, ruhun verdi kurtlara
Emekçi'ye baştır, bizim Alimiz

Yeni bir Zaza dini yaratma çabası içersinde olanlar Alevilerin kalubela'dan bu yana ikrar verdikleri değerlerine işte böyle saldırarak, Hz. Ali'yi ve Anadolu Aleviliğini Zerdüşleştirme gayreti içersine girmişlerdir.

Böyle düşünenlerin Alevilikle bir alakası olamaz!

Böyle düşünenlere sesleniyoruz;
DÜŞÜN ALEVİ TOPLUMUN YAKASINDAN!
Takiye yapmayın! Zerdüşmüsünüz, berdoşmusunuz, dinlimi, dinsizmi ne iseniz Anadolu Alevilerinin değerlerine dil uzatmadan olduğunuz gibi görünün!

PİR SULTAN ABDAL
Hü diyelim gerçeklerin demine
Gereçeklerin demi nurdan sayılır
On iki imam katarına düzülen
Muhammed Ali'ye yardan sayılır

İhlas ile gelen bu yoldan dönmez
Dost olan dostunda ikilik bilmez
Eri Hak görmeyen Hakkı da bilmez
Gözü bakar amma körden sayılır

Gerçek aşık menzilinde durursa
Çırağ gibi uyanıp yağı erirse
Eksikliğin kendi özünde görürse
O da erdir gerçek erden sayılır

Pir Sultan Abdal'ım Bağdad'dır vatan
İkilikten geçip birliğe yeten
Erenler yoluna kil'ü kal kalan
Yolun dikenidir hardan sayılır

Alevi Yolu İnternet Gazetesi

www.aleviyolu.net
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz