Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
BU YOLUN GERÇEK ÖNDERLERİ DEDELER VE BABALAR
ALEVİLİĞE SAHİP ÇIKMALIDIR!

"ALEVİ DEDE- BABALAR KURULTAYI" YAPILMALIDIR!


Alevi ögütlenmesi içersinde uzunca bir zamandır faaliyet içersinde olan siyasi çevreler, yapılan son tartışmalar ve gelişmelerle birlikte gerçek niyetlerinin ne olduğu daha açık bir şekilde ortaya koymuş durumdalar

Geçmişte sol örgütlenmeler içersinde faal olan bu çevreler, kendi siyasi örgütlülüklerinin bitme noktasına gelmesi ile birlikte bu sefer Alevi örgütlenmeleri içersinde kendilerine yer edinme çabası içersine girdiler. İlk önceleri Aleviliğin mücadeleci ve devletle çatışan tarafını öne çıkartarak başlayan siyasi söylemler, daha sonra Alevi inancını geri plana iten, Aleviliğin bir kültür,bir felsefe ve yaşam biçimidir şeklinde ileri sürmüş oldukları düşünceleri son tartışmalarla, 'Alevilik İslam dışıdır' düşünceleriyle, Alevi toplumunun ortak belleğini ve Alevilik toplumsallığını zayıflatan, toplumu ne olduğu konusunda çelişkilere götüren yaklaşımlarla, yeterince erizyona uğramış Alevi Kimliğini dahada zayıflatmaya yarayan bu taratışma günümüzde güçlü bir Alevi örgütlülüğü yartılması önünde engel teşkil etmektedir.

Devletle bir masaya oturmak için çağrı yapan, Alevi toplumunun haklarını aradığını söyleyen bu (AABF) kesim yapmış olduğu açıklamalarda, daha dogrusu ne oldugu belirsiz 'Alevilik Anadoluya ozgun bir inanctir' tanımlaması ile, Alevi toplumu içersinde kafa bulanıklığı yaratmaya devam etmektedir. Aleviliği İslam dışı gören bu kesim bir taraftan kendi federasyon programlarında 'Aleviliği, Sünni anlayışın dışında kendi İslami yorumu olan bir inançtır' tanımlamasını yaparken diğer taraftan 'Alevilik özgün bir inançtır' diyerek takiye'ye baş vurmaktadır. Fakat bu özgünlüğün ne olduğunu bir türlü açıklamamaktalar. Ayrı bir din'midir, yoksa ayrı bir mezhep'midir bilinmemektedir. Yeni din veya mezheplerinin ne olduğu doğrusu merak konusudur.

Alevilere yakıştırılmaya çalışılan ve tamamen kendi dünya görüşlerine göre biçimlendirmeye çalıştıkları bu tanımlamalar, Alevi gerçekliğine ters düşmektedir. Ve nitekim özellikle Türkiyede Alevi inanç kurumları olarak büyük kitlelere hitap eden dergaylar ve dedeler Alevi gerçekliği ile çelişen bu yaklaşımlara tepkilerini göstermektedir.

Bu yapay tanımlamalardan vaz geçilmelidir. Anadolu Aleviği yaşayan bir gerçekliktir. Ve bu yaşayan gerçekliğin ne olduğunu en iyi bir şekilde hala yapılmakta olan cemlerde, gelmiş geçmiş Alevi ozanların dizelerinde görmek mümkündür. Kısacası Anadolu Aleviliği, Sünni ve Şii İslam anlayışının dışında, kendisini 'Hak Muhammed Ali yolu' olarak tanımlayan ve bu inancı Anadolu kültürel zenginligiyle bezeyen inancın adıdır.

EN KISA ZAMANDA ALEVİ DEDE - BABALARI İNSİYATİF ALMALIDIR.

Bugune kadar yanlış temeller üzerinde örgütlenen ve öz itibariyle siyasi örgütlenme modelleri olan ve inanç kurumlarıyla alakası olmayan dernek ve federasyon şeklinde örgütlenme modellerinin bugün varmış olduğu nokta 'siyasallaştırılmış bir Alevilik' yapılanmasını ortaya çıkarmıştır. Ve bu yapılanmaların önderleride siyasi geçmişi olan foksiyonerler'dir.


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz