Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


ALEVİ ÖRGÜTLERİNDE, HER TÜRLÜ MECLİSİNDE SENLİĞİ BENLİĞİ BIRAKALIM ARİF VE İRFAN EHLİ OLALIM
Hüseyin YILMAZ Voralberg Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı

Alevi ismini taşıyan birlik, demek ve yöneticilerimizin toplantılarında, konuşmalarında, panel ve seminerlerinde nefsine ve hiddetine sahip olmalıdırlar. Yol ve erkânımızın engin hoş görüsü içerisinde HAK MUHAMMED ALİ yolunda, erenler meydanında, cem evlerinıizdeki gibi PİR DÎVANINDA durucu bir duygu ile hareket etmeliyiz.
Birbirimizi, atalarımızın uyguladığı gibi, incinsekte incitmemeliyiz, ağlattığımızı güldürmeli, döktüğümüzü doldurmalı, yıktığımız varsa yapmalıyız. Her daim haklı kelâm konuşmalıyız. Çünkü haklı kelâm her zaman Hak'ka gider. Bir insanın kişiliği dilinin altında gizlidir. Bizim kâbemiz İNSANDIR, insanı incitmemeliyiz. YUNUS DEDEMİN dediği gibi "Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil, 72 mîllet elin yüzün yumaz değil".
Siyasi ve ideolojik derneklerde teneffüs edilen havanın ALEVİ Meclislerine taşınılmaması gerekir. Siyasi ve ideolojik ortam kaygan, riyakar ve Gerçekler dışı zemin olup, beraberinde yeni negativiteler getirmiştir. Oysa EHLİBEYİT Yolu "gelme gelme, dönme dönme, gelenin malı, dönenin canı, öl ikrar verme, öl ikrarından dönme, gönül kalsın yol kalmasın, Hünkâr Bektaş Veli'nin dediği gibi "Ayağa kalkacaksan hizmet için kalk".
Bu Yol turaplık ister, teslimi rıza ister. Bu Yolun dostu odur ki, halda haldaş, yolda yoldaş, sözde dildaş ola. Çünkü "dost" Allah adıdır. Bu Yolda doğru gel, dost gönlünü incitme.
Alevi dernekleri, örgütleri ve bunlara bağlı olan meclisleri Alevi dini, inancı ve düşüncesinin temsil edildiği yerlerdir. Bu çatı altlarında kırıcı ve yüksek sesle konuşmamalı, gönül kırılmamalı, birbirimizle küs olmamalıyız. Kibir taşımamalıyız. Sevgi ve saygı bağı içerisinde turap/toprak olmalıyız. Arifler meclisinin meydanı ezelin başlangıcı, ebedin sonudur. Bu meydan Hak'kın tecelli evi İlahi Aşk bahçesidir. Meclislerimizdeki sözümüz ve özümüz bir olmalıdır. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz düsturu ile ALEVİ EDEP ERKAN ve saygınlığı ile meclislerimizde arifçe-kâmilce konuşup tartışmalıyız. Çünkü İnsanlık aşkı gereği bu çıramız 1400 yıldan beri yanmıştır, yanmaktadır ve yanacaktır. Tüm sevenleriyle gönül verenleriyle yanıyor. O ERENLERİMİZİN PİRLERİMİZİN tutuşturduğu ÇIRA, durmadan sönmeden insanlık meclisinin ortasında "Eline, Diline, Beline işine ve Eşine Sahip Ol" diye yanıyor.
Bu Yolda yönetici olarak ayağa kalkanlar PİRİNİ MÜRŞİDİNİ bilmeli. Gerçekleri bulmalı MUSAHİP kavline girmeli, gönlü aydınlanıp varmalı ki, muradı hasıl olsun. Hz. HBV'nin belirttiği "her ne arar isen kendinde ara" sözü, insanın kendi kendini bilmesidir. İnsan kendisini uyarlmadan farkı farkullaha geçmeden ak ile karayı ayırt edemez. Hak, hakikat çok konuşmakla değil dinlemek ve dinlediğini anlamaktır. Özden gelen söz kemaletlir, nefisten gelen söz ise cehalettir. Nefisten gelen sözler daima sakat ve kördür. Çünkü onun donu cehalettir. Özden nefesten gelen söz ise manadır, irfandır, fazilettir. Yolumuz ARİFLER yoludur. Yunus Emre bu olguyu şu dörtlükleri ile ne kadar güzel dile getirmiş:

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumaktan mana kişi hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru ekmektir
Okudum bildim deme, çok taat kıldım deme
Eri Hak bilmezsen abes yere yelmektir
Yol ehlini bulacaktır. Ehline verilmeyen bir dava hem kendine hem topluma zarar verir.
Kendilerinden başkasına yaşama hakkı taramayan, bir rastlantı sonucu Alevi örgütlerine sızmış bazı yol yordam kaçkınları Alevileri kendi ideolojisine veya pa.. çekmeye haklan yoktur. Özü başka, sözü başka, fikri başka olan bu yol düşkünleri ALEVİ halkını ve örgütllüğünü siyasi emellerine alet ediyorlar. Buna yeltenenlere asla fırsat verilmeyecektir. Yol ehlini bulacaktır. Ehline verilmeyen bir dava hem kendine hem topluma zarar verir.
Hiç bir kimse Alevi örgütlerini çıkan için bir deneme, sıçrama tahtası olarak görmesin. Buna özenenler Alevi örgütleri dışında kendilerine başka bir yol denesinler.
Bu yolda inançsal kararlıkla hizmetle duran, izzetle oturan edeple söyleyenler gelsin. Bu temelde her ALEVİ davasına sahip çıkmalı, yöneticilerini sık dokuyup ince eleyerek seçmelidir. İçimizde şimdiki talibin Öyle yezitleri vardır ki,bu Yolun ulularının adını bir kez dahi anmadan, onların iklimine girmeden, boşlukta ayaksız bir Alevivicilik yaratıyor. Ağaç gövdesini kesen baltaya uzun uzun bakmış, ağlamaklı bir vaziyette bari sapın bizden olmasaydı, demiş. Bu yol yordam bilmeyen Alevişörler bilerek veya bilmeyerek ağacın kökünü kesen baltanın sapı gibi Aleviliğin köküne balta atmaktadırlar. Aleviliğe önüne ge len dil uzatıyor. Bu Yola değişik ve muğlak fikirler yüklüyor. Onu Özünden koparıyor, yamalı bir bohçaya çeviriyor. Her toplumda Hızır paşalar olmuş, OLACAKTİR. Yapılanmamızda Yolumuz erkânımız ve gerçeklerimizin ters yüz edilmesine asla müsaade edilmeyecektir. Siyasi ve hırsı duygu ile işine geleni onaylamak, gelmeyeni yok etmek bu yola büyük haksızlıktır. Başka ideolojilerle beslenenler Alevilog kesilmesinler. Alevileri hiç bir zaman bulaşmadığı, tanışmadığı kişi, kurum ve ideolojilere çekip musahip kıldırmasınlar. Aleviliğin dini inancı kültür ve siyasi boyutu bir bütündür. Örgütlülüğümüzün esas amacı Alevi kimliğine 14 asır boyunca isnat edilen karalamalardan kurtarmak, yasak olan inanç ve kültürünü lâyık olduğu yere getirmektir.
Bu temelde her ALEVİ "ben kimim ve neyim?,, sorusunu kendisine sormalı, namus ve şeref borcu olarak bu Yolu atalarımızın bize kadar getirip devrettikleri gibi yürütmeyi kendisine ilke edinmeli, bu temiz geçmişe gerçeklerle devam etmeliyiz. Her ağacın kurdu özünde olur. gerçekle savaşan elbette alt olur gider. Sadece ayağa bağ olmaktan öteye gitmez.
Her şeyin ol Hazreti Oniki İmamların inayeti ile engin gönüllerinizce olmasını niyaz eder, tümcelerimi güzel bir deyiş ile noktalar selam ve saygılar sunarım
Yurt kurarsa karga gül bahçesine Har düşer goncaya bülbül zar ağlar Kişi söz bilmezse arifcesine Meclis perişandır makam zar ağlar
Tabip olmayanlar yazarsa yazı Kağıt bıkar cihandan kalem zar ağlar Ehli olmayanlar çalarsa sazı Teller aciz kalır düzen zar ağlar
Deve dikeninden çiçek olursa Sümbül boyun büker zar ağlar Bade kadehine sirke konulursa Dilde lezzet biter sohbet zar ağlar


 

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz