Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


TARTIŞAN ALEVİLİK VE ALEVİ OLMAYAN ALEVÎLER

İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMDE YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA EN ÇOK TARTIŞILAN KO NULARDAN BİR TANESİ DE ALEVİLİKTİR Hiç şüphesizki, önce bir inanç biçimi olan Alevilik kültür biçi miyle de geniş bir kültür mozayiğini içermektedir. Böyle geniş bir kültür "mozay iği ne sahip olan, temel ilkesinde de insanı esas alan, emeğe eşitliğe ve hoşgörüye, karşılıklı sev giye ve saygıya sahip bîr felsefeyi savunan Aleviliğin, tartışılması tartışarak doğruların bulunması, Aleviliğin demokrasiye sevgisini kanıtlayacağı gibi, ilerici, demokrat, laik ve toplumcu yapısını da ön plana çıkaracaktır. Ancak, görülen odur ki, Alevilik konusunda her eline kalemi alanın ortaya koyduğu Alevilik her toplantıda mikrofonu eline alanın ortaya koyduğu Alevilik, Alevi yayın organı olduğunu iddia eden dergilerin, bildirilerin ortaya koyduğu Alevilik, bulanık suda balık avlamaya benzemektedir.
Elbetki Aleviliği gerçek yönleri ile ortaya koyan Alevi yayınlan da var. Bunların sayısı bir elin beş parmağım geçmediği gibi Aleviler de bu yayın organlarını yakinen bilmektedirler.
kahramanları ise, daha hayatında bir kere bile olsun oniki İmamlar'ın bile İsmini sayamayan, Aleviliği kendi parelelinde olan Alevi saptıcılarında öğrenen Alevi cemlerinde yılda bir kere bile secdeye gelmeyen, Alevi cemlerini ve Aleviliği dün şövenistlik olarak bangır bangır bağıran Arabın Hüseyin'i, Ali'si diyen bu uğurda onur mücadelesi vermiş İnsanları hor gören, pirinin elini öpmemek için her türlü ant-rikalan çeviren, eski bağlı bulundukları şartlanmış siyasetleri iflas eden bu nedenle de Alevilik kahramanlığına soyunan, uç sene de beş sayı dergi çıkararak, Alevileri peşine takma sevdasına düşen Alevi olmayan Alevileredir.
Alevi olmadan Alevi yazarı, bilgini ve teorisyeni kesilen, karşılarındakilerin kendileri gibi düşünmediğini görünce de hemen karşı saldırıya geçerek insanları gericilikle, anti demokratlıkla suçlayan bu kesimlerin oynadıkları senaryonun elbetki yabancısı değiliz. Bu senaryonun adı "böl yönet" tir.
Bunlar geçmişte de bir kaç teori kitapları okudukları zaman kendilerini Marks ve Lenin sanan halkların emek mücadelesini, özgürlüklerini, toplumsal örgütlü birliğini kendi tekelleri altında gören dünya devrim stratejisinin ustaları sanırlardı. Bunlar Alevilik konusunda da hiç bir temel eser okumayan Alevi inancına da kültürüne de ve onun temel felsefesine de saygısı olmayan kesimlerdirler.
Bunlar, Alevileri Kürt Alevisi, Türk Alevisi, Tahtacı Alevisi, Orta Anadolu Alevisi, Doğu Alevisi ve Horasan Alevisî şeklinde parçalamak isteyerek Alevilerin varlığından rahatsız olan sağ şeriatçı güçlerin ekmeğine yağ sür-

dükleri gibi, Maraş, Çorum, Sivas ve Gaziosmanpaşa olaylarını düzenleyen ve düzenlettirenlere de Aleviliği parçaladıktan için oh çektirmektedirler. Evet Alevilik ilericiliktir, demokratlıktır, eşitlikçiliktir, bilimden' yanadır, emeğe saygılıdır, zalime karşı mazlumun kılıcıdır. Ama bütün bunlarla birlikte de namusluluktur, işte bunun için de Alevilikte üç ilke temel taşı olarak her an karşımıza dikilmektedir. Bunlar ELİNE. BELİNE VE DİLİNE ilkeleridir.
Şartlanmış tekke siyasetçiliği, inkarcılık, bağnazlık ve iftiracılık hiç kimseye bir şey kazandırmayacağı gibi Aleviliğe de bir şey kazandırmayacaktır. Özünde devletin ve siyasal iktidann suçu oİan. eğitilmemiş insanları aydınlatma yerine bu insanları bilgi düzeyleri yeteniz olduğu için, süslü laflan herkes gibi söyleyemediği için gericilikle suçlamak, hor görmek bir şeyler bildiğini sanan hoşgörüsüzlüğün ve ukalalığın ta kendisidir. Bu tavır içinde olanlar bilmeli-lerdirki, Hz. Ali de, Hz. Hüseyin de. İmam Cafer-i Sadık'ta üniversite mezunu değillerdir. Ama çağlarının bilginleriydi. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli de kendi çağının bilginiydi. Çağımızda yaşamış Halil Öztoprak. Kango Cafer ve Şinasi Koç belki ilk okul mezunu bile değillerdi. Fakat kendilerini topluma kabul ettirmiş kişilerdirler. Hallacı Mansur. Nesimi, Pir Sultan Abdal ve Şah Hatayi yıllar önce yaşamalarına rağmen günümüzde Alevilikte en büyük etkenlerdir.
Alevi toplumu yaşamı boyunca egemen siyasal güçlerin ve despot devlet yönetimlerinin kırıp bitiremediği, asıp rü-ketemediği ve kuyulara doldurup yıldıramadığı dönemlerden günümüze onurlu bir toplum olarak gelmiştir. O korkuyu tedirginliği görmemezlikten gelen, yanşamayan ve böyle bir süreci hafife alan adlarımda sözde aydına çıkartan sorumsuzlar bu insanlar gericilik veya bağnazlıkla suçlamaya hakkınız var mı?
Unutmayınız ki, bugün Alevilik te, Alevi örgütlenmesi de, inancı da, Örf, adet ve töresi de bu samimi ve öz bir şekilde bu İnsanlar tarafından yaşatılmaktadır. Yoksa Alevilik diye bir sorunu olmayan, siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için Alevilik üzerine ipotek koyan, Alevi toplumunda çeşitli nedenlerle topladıkları milyonlarca Markları kendi aralarında paylaşan, binlerce toplama makbuzları imha eden. kendilerinden başka hiç kimseye Alevilik hakkı tanımayan, gizli kapılar ardında Bizans oyunları düzenleyerek yüksek maaşlarla akıl hocası tuanlara kalsaydı, bugün Alevilik çoktan sol çocukluk hastalığına tutulurdu.
Hiç kimse unutmamalıdaki. Alevi örgütlenmesi gelecek günlerde berraklanacaktır. Alevilik üzsriiefcsıiBac yalan ipoteği, vurgunculuk, köşe kapmaca tüm belgeleriyle kamuoyuna Alevi örgütlenmesini Alevler: gerçekleri görmeye çağırıyoruz

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz