Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 

Türkiye'nin Balkan Politikasında Alevilik Olmayınca

Osmanlı İmparalorluğu'nun hudutları Tuna boylarına kadar uzanınca Balkan ülkelerinin tümünün Osmanlı ülkesi kapsamına (egemenlik alanına) alınması tabii bir sonuç olarak karşımıza çıktı. Osmanlı ülkesinin doğal bir parçası olarak Balkanlar Osmanlı Egemenliğinde kalınca Türk kültür ve inançlarının da Balkanlar'da o h yayılması ve 13, 14, 15. asırlarda Anadoluyu müslümanlaştıran ve Türkleştiren Alevi İslam inancının Balkanlarda da egemen inanç ve anlayış olarak yetişip yerleşmesi tabii halin başka bir yüzünü, boyu tunu oluşturdu. Bulgaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da özellikle Batı Trakya'da Makedonya, Arnavutluk ve Yugoslavya'da Alevilik, Bektaşilik, Mevlevilik bu coğrafyanın egemen İslam İnancı haline geldi ve günümüze kadar da devam etti. Bugün de tarihi süreç içerisinde bu gerçekleştirilmiş olan tüm baskılara rağmen Balkanlar'da, başta Arnavutluk olmak üzere Alevilik ve Bektaşiliğin ayağa kalkması Türkiye'nin bu bölgelerdeki dış kültür politikasında da bir değişikliği getirmesi beklenirdi. Özellikle Sovyetler'in bu bölgedeki hegemonyasının çökmesi ve Batı Avrupa ile ABD'nin nüfuz alanına kaymasının Türkiye'ye cesaret vermesi Alevi İslam inancının egemen olduğu bu bölgelerde Aleviliği kullanarak Türkiye'nin etkinliğini arttırması beklenirdi. Oysa son 35 yılda Türkiye'de Laik Devlet sisteminin fiilen çökertilerek Devletin Sünni bir görünüm kazanması ve uygulamada Devletin Aleviliği dışlar görünmesi, Türkiye'nin bu bölgelerdeki nüfuz, yarışında sahayı İran'a kaptırması tehlikesini beraberinde getirmiştir.

Nitekim son gelişmeler Aleviliğin hala yoğun yaşandığı bölgelerde İran'ın genç Alevi ço-;ntine götürerek orada eğit-taşladıklarını çok iyi ücret-3U bölgelere imam yetiştir-¦rini ve Şİİ propagandasını andırdıkları resmi ağızlarca de edilmektedir. Bu sonuç jrpriz değildir. Saz ve semah le İslam'a damgasın; vuran Aleviliğe Türkiye'de reva |görülen muamele ister istemez Devletimizin kayıtsız ;aldığı bu bölgelerde de jrkiye aleyhinde Önemli so-' doğuracak ve Türkiye'nin başka rakip devletlere kap-tırmasıyla sonuçlanacaktı. Yıllardır yaptığımız uyanlar, Aleviliğe yasal güvence sağlayarak Türkiye hudutları dışında Aleviliğin yaşadığı önemli coğrafyaları da Türkiye'nin gücüne güç katmaya vesile yapılması gerekirken Türkiye'yi yönetenler laik sistemi yıkmaya çalışmak İslam adına yalnız Sünniliği benimseyerek ve Aleviliği dışlayarak dış politikada da Türkiye'ye kan kaybettirmeye devam etmektedirler.

Yazık. Çok yazık!

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz