Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
  alevi

ALEVİLİKTE KADININ YERİ

AV. DEDE MUHARREM NACİ ORHAN

Dünyanın hiç bir toplumunda, hiç bir inancında, hiç bir dininde, hiç bir hukuk sisteminde ZAMANDA ÖNCELİK bakımından, Alevilikten önce kadına tam ve kamil anlamda ÖZGÜRLÜK verilmemiştir. Bir iki yüz sene evvel kadınlar esir pazarında alınıp satılırken, Alevilikte bundan 1400 sene evvel_ kadınlara hakkı olan değerleri. .yerilmiş ve ziyadesiyle itibar olunmuştur. Bu değerledir ki erkeklerle aynı eşit haklara sahip kılınmıştır Belki bizim aşağıya yazdıklarımızı Fazla abartılmış bulacaklar veya gereksiz sayacaklar çıkabilir. Biz onlara Tanrının lütuf ve ifı-sanıyla doğru yolu görmelerini, haktan ayrılmamalarını salık veririz, niyaz ederiz... Bunları sıraladığımızda belki de abartılmamış ve hatta eksik yazmış olduğumuzu söyleyecek kamil insanlara da rastlayacağız. Eksiğimizi söyleyeceklerin de, "DİLLERİ BÜLBÜL, GÖNÜLLERİ GÜL OLSUN." niyazındayız..Hele bir sıralayalım, bakalım tablo ne çıkacak, nasıl çıkacak, görelim.

1- Alevilikte kadınların erkeklerden kaç-ı, göç-ü yoktur. Yüzlerini erkeklere göstermekten tedirginlikleri de yoktur. Çünkü Alevi kadınının i-nancına göre, vebal kendisine kötü gözle bakanındır. "Yel kayadan ne koparır."

2- Alevi kadınında çarşaf yoktur. Başörtüsü ise isteğe bağlıdır. Çünkü, Alevi, başörtüsünün altında namus, sevap, günah aramaz. Sacını örtenler yüzlerini göstermektedirler ve hem de eski artist modası göz kıyılarına sürme kuyruklar çekerek.

3- Alevî kadını İçin HAREMLİK SELAMLIK yoktur. Bu kadınlara güvenmemektir. Güvenmemek ise onun kişiliğiyle, haysiyetiyle vekar ve gururuyla oynamaktır. .Erkek olan ,eşinin kişiliğiyle oynar mı, ona kıyar_mı. ona güvensizlik duyar mı? Ona saygılı olmaz mı? Bir mühendisimizin incelemelerine göre, Alevilerde harem-lik-selamlık olmadığı için, köylerimizdeki evlerde yapılan etüdlerde Alevi köylerinin evlerinin mimari durumu ile, Sünni köylerindeki. evlerin rn-mari durumu birbirinden ("iç mimari bakımından) farklı imiş Çünkü Sünnilerin evlerinde Harem-lik-Selamlık_esasma göre iç bölmeler düzenlenmiş-Bu benim uzmanlık saham değil, ciddi bir bilim adamının bana söylediklerini aktardım.

4- Alevilikte kadın, düğünde dernekte, Ölüde diride, cemde cemaatte, ibadette, biraradadır erkeklerle. Hiç kimsenin kimseden şüphesi yoktur, yanlış düşünenler kendi zararlarına düşünmüş olurlar.

5- Kadın, görgüde sorguda, cemde cemaatte erkeklerle aynı eşit haklara sahiptir. Dedenin huzurunda, her hangi bir kimseden razı değilse, o kişiyi DAR'a çeker ve neden razı olmadığını anlatır, diğer kişi de dinlenir, haklı görülür ise kadının hakkı o kişiden alınarak kendisine verilir. Kadın kocasından da razı olmayabilir. Koca kendisini döviiyordur, sövüyordur, aşırı içki İçer hep sarhoştur veya kumar oynamaktadır yahut her hangi bir yanlışlık içerisindedir. Bu taktirde cümle "alemin içinde hiç çekinmeden, eve gittiğimizde kocam bana ne der ne demez dîye düşünmeden onu dar'a çekebilir ve kocasının nasıl hareket etmesi lazım geldiğini Muhammed Ali yol ve erkanının kararlamasını ister. Alevi toplumu hakkını arayan kadını takdir eder ve saygı duyar. Bundan dolayı Alevi kadını yüksunmez, çünkü o meydan Muhammed Ali
meydanıdır, HAK meydanıdır. Her hak, HAK MEYDANl'nda aranır.

6- Alevilerin cem ve cemaatinde kadın erkek aynı eşit haklara sahiptirler. İbadet semahlarında erkeklere özgü semahlar gibî kadınlara özgü semahlar da vardır. Yani erkeklere tanınan semah hakkı, kadınlara da tanınmıştır.

7- Alevi cem ve cemaatinde erkeklere tanınan konuşma hakkı kadınlara da tanınmıştır. Herkes gibi o da konuşur, o da sorar, o da öğrenir ve öğretir.

8- Dedenin eşi olan hanım-Ana Sultan-Ana Bacı-dedenin sağında oturur ve herkes tarafından hürmet edilir ve eli öpülür. Yaşı ister küçük olsun ister büyük olsun. Böylece eli Öpülen ANA, bir kadın olarak yüceltilir.

9--Alevilikte kadın, cemde cemaatle. deyiş düvaz imam,_nefes,_koşma ve hatta mahalli türküler dahi__Söyler, Zaten sesi güzel olan ve meclise uygun _Muhammmed-Ali .yoluna .yakışan nameleri zakirin sazı eşliğinde söylerler. Kendisi saz çalabiliyorsa ya kendi çalar kendisi söyler veya zakir ile sazları koşturur (Saz koşturmak, iki veya üç sazın

Yazının devamı için tıklayın >>>
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz