Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


Değerli dostlar,

Yıllardır yazdı kalemim dili
Sığmadı bentlere gözümün seli
Ömür biter bitmez Zülfikar yolu
Erimedi dost yolunda buz kaldı.

Ayrıca bize araştırmaları İle katkıda bulunan Astronomi ve Matematikçi Mahmut Savaşan cana da selamlarımızı iletiyoruz.
Bu konuyu yıllarca araştırdık. Hep dedikodu ve edebiyattan ileri gitmedi.
Bilimi kendimize şiar edindik. Bunun için de Hz. Peygamberin torunu, Aliyel Murtaza'nın oğlu Hz. imam Hüseyin'in şehit düştüğü tarihi matematiksel olarak hesapladık. Bazı kuruluşlara da yazdık tık yok.

MATEMATİKSEL DOKÜMAN
Arapi takvim, İsa'dan sonra 622'de başlar. Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç etmesi İle takvim yılı sıfırdır. 622. Buna göre Hicri sene oluyor.
Kerbelâ faciası ise Hicri 62 10 Muharrem'de olmuştur. Muharrem ay da birinci aydır, yani hicri 62'nin başlangıcı. Örnek olarak 1990 yılını Miladi olarak ele alalım ve 10 Muharrem 62 Kerbelâ faciasını gene miladi olarak hesaplayalım.
1 Hicri takvim miladiye göre on gün kısadır ona yetişmek için her sene 10 gün önce gelir. Buna göre 62 yılda ne kadar öne gitmiş bu miktar geriye yani çıkarırsak miladi seneye ve aya geçinmiş olunur.
Hesap şöyledir.
Hicri 62 (başlangıç) Hicri 61'in sonu 10 Muharrem'e göre
Bu da 61 sene 10 gün (61x10+10=620 gün eder) ,
620:365= 1 sene 255 gündür.
255 günde 8 ay 10 gün demektir. (30x8 = 240, 240+5 -245 gün)
Bu fark da 5 gün 8 aydaki aralık ayından geriye doğru mayıs ayına kadar olan 31 gün çeker. Bu 5 gün o ayların birer günüdür. 255-245= 10 gün.
Bu 620 gün miladi seneye (aya ve güne çevrilmiş oldu. Bu' da 1 sene, 8 aya 10 gün eder.1 Çıkarma yapılırsa: 622+61" < 683.
683-1=682.
Bu şekli ile mayıs ayının basma gelir. 10 gün daha geriye gidildiğinde nisan ayının 20'si olur. Miladi 20 Nisan 682 meydana çıkar. Buna eski hesap derlerdi.
Daha ileri geri hesaplamalar mevcuttur.
Farsça sabit takvime göre her ay 11 gün fark ile 20 Nisan, 8 Nisan oluyor.
Miladi ile sabit olan Rumi takvim arasında 13 gün fark
Miladi 20 Nisan 7-8 Nisan eder.
Hicri 60 göre 30 Nisan 680.
Hicri 61 göre 12 Nisan 8681 görüldüğü gibi nisan ayıdır.

Türkiye'de Türkçe bir ansiklopedi olan Meydan Larosse de Kerbelâ için 10 Ekim 680 tarihi verilmiştir. Bu hesap yanlıştır! Hesaplarda aylar yani mevsim zaman yanlışa . çıkmıştır!.. Doğru bir şekilde ' hesaplandığında Kerbelâ olayının 8 Nisan 682 tarihinde vuku bulduğunu bir gerçek olduğu ortaya çıkacaktır.
Hz. Peygamber Hicri takvimi hiç kullanmamıştır. Çünkü bu takvim O'nun hakka yürüdüğünden 8 yıl sonra 640 yılında HALiL Ömer devrinde Rumi takvime dayanarak 15 Temmuz 622 yılında sıfır, başlangıç olmak Üzere başlatmıştır.
Bu veriler ışığında:

24 Mart Masumu Paklar Orucun başlangıcı
27 Mart 12 Gün Yas Oru 8 Nisan Hz. tmam Hüseyin'in Şahadeti
10 Nisan Aşure = On Muharrem
On Muharrem'de Aşure günü önemli hadiseler:
1. Hz. Musa Firavun'un elinden esirlikten kurtuluş
2. Hz. Adem peygamberin tevbesi
3. idris Peygamberin semaya yükselişi
4. Hz. Nuh'un Gemisi Ağrı Dağına oturması,
5. Hz. İbrahim Peygamberin doğumu,
6. Hz. ibrahim'in Nemrutun ateşinde yanmayışı
7. Hz. İbrahim'in "Halillul-lah" ismini alışı
8. Hz. Süleyman'ın tevbesinin kabulü
9. Hz. Eyüp Peygamberin şifaya kavuşması,
10. Yunus Peygamberin balığın kamından çıkması,
11. Hz. Isa Peygamber'in göğe yükselişi.
12. Hz. İmam Hüseyin'in bugün şehit oluşu.

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz