Gerçek İlim
Alevi Birlikleri Yayın Organı

 
AnasayfaYazarlarŞiirlerArşivTanıtımKontakE-mailLinklerDerneklerden Haberler
 

Biz Kimiz?
İlk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviliğin Kurumları
Güzel Sözler
Hz. Ali'den Özdeyişler
Kırklar Meclisi

Alevilikte
 

On İki İmam
Dört Kapı Kırk Makam
On İki Hizmet
Dedelik Makamı
Post Dedesinin Vasıfları
Cem
Musahiplik
Müzik
Dar
Düşkünlük
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakası
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahşer Günü
Yedi Ulular
Kutsal Günler
Kurban
Hızır Kültürü
Oruç - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadın
Gençlik

Hukuk Köşesi
  Aile Birleşimi
Emeklilik
Önemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarımız
 

Muhsin Cevahir
Zülfikar Yalçınkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Öztoprak
Ali Yakar

Genç Yazarlar
  Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun
Metin Gülbol
Seyyit Miktat Güler
 

alevi
HZ. MUHAMMED AY-YILINI KALDIRMIŞTI!
Hz. Muhammed eski bir Arap geleneği olan Ay-Yılını Tövbe Sııresi'nin 36. ve 37. Ayeti ışığında kaldırmıştı. Hz. Muhammed'in özellikle hayatının son günlerinde ?una dair önemli açıklamalar yaptığı aşağıda Econ Behr adlı bîr Alman yazarın ¦azmış olduğu ''Çölün Oğullan" adlı kitaptan yapmış olduğumuz alıntıda oldukça her bir şekilde görülmektedir. Bu kitap dışında bazs Alman ilim adamları larafindan'da Hz, Muhammed'İn Veda Töreni dönüşünde, ayların yerlerinin değiştirilmesine değindiği ve bunun Allah'u Tealâ'nırı anayasasına ters düştüğünü belirttiğine bunun üzerine açıklamalar yaptığına dair seyrek te olsa örnekler var. Mahmut Savaşan'ın ileriki sayfalarda değindiği Prof, Ginzel bunlardan sadece birisi.

Muhammed Kabe önündeki açılış konuşmasında, o kadar sık söz verdi ki, müslü-manlar Peygamber' Şeytanın yanılttığını düşündüler. Halbuki Muhammed orada önemli şeyleri bildiriyordu. O bu zamana kadar Arabistan'da kullanılan Ay-Sene-sini kaldırıyor, yerine Romen Güneş-Yılını takvim esası olarak tayin ediyordu....
Kaynak: Behr/Çölün Oğııllan-Sohne der Wüste, Sayfa 107

Gamın gül bahçesinde bir BAHARDIR Muharrem
Gönlü çeken bir yeldir ah çekse bile her dem
Kirpiğin çimenini, Muharrem eder ıslak,
Gönül goncalarına, Muharrem koyar toprak!
Fuzuli

Kerbelâ 'da İmam Hüseyin

Muhammed'in sancağı elinde
Tutar Kerbelâ'da imam Hüseyin
Allah Allah deyip, Şah'in narasın
Atar Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Oklar deymiş, bedenine serine
Kılınç deymiş bedenin her yerine
kanlı yezitleri biri birine
Katar Kerbelâ'da îmam Hüseyin

Akar gözlerinden yaşlar sel gibi
Sürer Zülcenah'ı esen yel gibi
Her yıl Muharrem'de kızıl gül gibi
Biter Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Vücudu belendi kızıl kanlara
Pir seçildi erenlere canlara
Şefaat etmek için inananlara
Yeter Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Dağlar seda verir ahu zarıma
Özüm çektim ol pirimin darına
Çekdiği acılar her gün bağrıma
Batar Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Hak emrine boyun bükdüklerinden
Gözlerinden yaşlar dökdüklerînden
Bütün nebiylcrin çekdiklerînden
Beter Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Ağlarım, ağlarım göz yaşım silip
Derdini paylaşsam o dostu bulup
Her gün gözlerimin önüne gelip
Tüter Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Komşu yapdı, erenleri kırkları
Zaten bir birinden yokdur farkları
Boğazına düğümlenen hıçkırıkları
Yutar Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Mekân kurdu Kerbelâ'nin çölünde
Göğüs gerdi bin bir türlü zulüme
Bülbül olup konmuş cennet gülüne
Öter Kerbelâ'da İmam Hüseyin

Kanlı Yezit sarmış dört bir yanını
Oluk oluk akıttılar kanını
Hak askına sevenlerle canını
Satar Kerbelâ'da İmam Hüseyin

ALİ SEFA der ki, Şahım Şahına
Kurban olam yere dökülen kanına
Yetmiş üç masumu almış yanına
Yatar Kerbelâ'da İmam Hüseyin

 
 
Dedeler
 


İzzettin Doğan

Sinasi Koç

Haydar Samut

Niyazi Bozdoğan

Kamber Kutlu

İsmail Aslandoğan

Mahmut Doğanoğlu

Mustafa Aklıbaşında

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
  Lübeck Alevi Kültür Bürosu
HAMM ve Çevresi Alevi Kültür Birliği
KÖLÜN Hacı Bektaş Veli Kültür Tanıtım Derneği
HARBURG Alevi Kültür Birliği
Stuttgart Alevi Kültür Merkezi
Hollanda Aleviler Birliği
Viyana Alevi Kültür Derneği
Bak-Der Igdeli - Hannover
Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Doğum
Evlilik
Ölüm
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaraları
Vatandaşlık
Vekalet
Eşya Götürme
Anasayfa - Yazarlar - Şiirler - Arşiv - Tanıtım - İletişim - E-mail - Linkler - Derneklerden Haberler