Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kuranda kod sayı (19), anahtar olarak, ilk Fatihanın Besmelesidir. Bismillahirrahmanirrahim, Arapça'sında 19 harftir. 74'üncü Müddesir Sûresi, âyet 30 da: "19 bekçisi var, o tamuyu (cehennemi) korurlar" deniliyor. Bu devam eder, Taı ki otuz yedinci âyete kadar. (Otuz)lam, (yedi)de Esmai Hüsna'dır. Ebcet hesabı ile "lam" Hz. Ali, "Esma i Hüsna" ise Ehl'i Beyt'in remzidir.
Bu yazım otuz yedi Sivas şehitleri ve Mustafa Kemâl'in 56'ncı ölüm yıldönümü anısınadır, bildiğiniz gibi bu olayda Onun da büstü parçalanmıştı.
Rahmani olmayan bir hilâfete son veren, Mustafa Kemâl Atatürk'ün hayatını kuşatmış bulunan 19 sistemi, Kuranda 41 'inci Fussilat Sûresinin 53'üncü âyetinde belirtilen işaretlerden birisidir. Fussilat secde manasınadır. İşaret ise ya ufuktaki işarettir veya Alevî-Bektâşî inanç ve felsefesinde "noktavîliğin eşyada hüviyet dayanak noktasındaki hikmetidir. Bu işaretlerden birisi de ayrıca 2'nci Bakara Sûresinin 115'nci âyetinde açıklık getirir. 53'üncü âyetin Türkçe mânası: Yakında delillerimizi, âlemde de göstereceğiz. Kendi varlıklarında da böylece sonucu onlarca da apaçık anlaşılacaktır ki. O, gerçektir. Şüphesiz. Rabbinin her şeye tanık olması yetmez mi sana?" işaret budur! Kurandan başka dinî kaynak kabul etmeyen müminler, bu işaretin anlamını ve önemini kavramakta zorluk çekmezler... Emevî, Abbasî, Osmanî hurafelerini din edinenler ile insanları bir nevi putlaştıranlar, elbette bu ilâhî işareti doğru yorumlayamıyacaklar... Bismillâh - Mustafa Kemâl'in on dokuz'lan:

 • Doğum tarihi: 1881(19 x 99)
 • Nüfus kütük numarası: 19 (19 x 1)
 • Nüfus cüzdanı numarası:993814 19 x 52306)
 • İstanbul Harp Okulunda ilk siyasi fikirlere sahip oluşu: 1900 (19 x 100)
 • Harp Okulunu Türk subayları arasında 19'ncu olarak bitirdi.
 • Harp Akademisinin 57'nci (19 x 3) devresine kaydoldu.
 • Okuldaki sıra numarasının sayısı 19'un katlarıdır.
 • Yüzbaşı olarak orduya katılırken 38'nci (19 x2) kişidir.
 • 38'nci (19 x 2) Piyade Alay Komutanlığı.
 • 57'nci (19 x 3) Piyade Alay Komutanlığı.
 • Albay oluşu: 19. 12. 1915
 • 19 gün sonra Çanakkale'de 19'uncu Tümen Komutanı oldu.
 • Samsun'a çıkarak göreve başlaması 19 Mayıs 1919 (19 x 101)
 • Bandırma Vapurunda kendisi dahil 19 komutan mevcuttu.
 • Samsun'da 19 gün kaldıktan sonra Havza'ya gitti.
 • 4 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum'a gitti. 19 gün sonra 23 Temmuzda Erzurum Kongresini topladı.
 • 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongresinden 114 (19 x 6) gün sonra 27 Aralık 1919 tarihinde Hacıbektaş yolu ile Ankara'ya gitti. H. Bektaşî Dergâhında pirler önünde kılıç kuşandı, kemer
  bağlandı, Erkân'a girdi.... Kurandaki âyetlerde sözü edildiği gibi "mallarını, Çan'larını".... Kurtuluş Savaşı için verdiler, can'lar, erenler... Hepsinin mekânları Cennettir. Hacıbektaş şehrinde o zamanlar postta oturanlar meşhur Salih Niyazi Dede baba ile Cemalettin Efendi idiler.
 • Gâzî'lik ve generallik unvanlarını 19 Eylül 1921'de aldı.
 • 10 Kasım 1938 (19 x 103) tarihinde 57 (19 x 3) yaşındayken vefat etti.
 • Vefat ederken ilkin saati sordu (9.05) sonra "Aleykümselam,, diyerek ruhunu teslim etti. O anda başyaveri Salih Bozok'da tabancası ile canına kıydı!...
 • Daha evvel, kendisine yabancılar bir hah hedi ye ederler. O halıda bir saat resmi vardır. Burada saat 9.09'dur. Ölüm halinde en son 4 - 5 dakika kadar sonra insanın duyma duygusu durur... Bu 19 sayısında (9 ve 19) olarak onun ölümü
  gizlenmiş.
 • Cenazesinin nakli ve cenaze töreni: 19 Kasını- 1938.
 • Cenaze töreninde 19 notalı, 19'uncu Şopen marşı çalındı...
 • Kendisine verilen toplanı madalya sayısı: 19 (1 x 19).
 • En eski Meclis Kütüğünde sıra numarası: 19 (1 x 19).
 • İstanbul, Akaretler deki ev numarası: 76 (19 x 4).
 • Bıraktığı nakit miras: 19 bin lira (19 x 1000).
 • Cumhuriyeti ve Cumhuriyet Ana yasının 19'uncu maddesi olan İnsan Hak ve hürriyetlerinin, herkesin dini inancında ve vicdanî kanaatinde serbest olduğunun maddesini getirdi.
 • Türkçe'sinde isminin harf sayısı : 19 ( Mustafa Kemâl Atatürk), 8hecedir.

  Gerçeğe Hu, mümine yâ Alî!

  Yazıp hazırlayan:
  Divane Mahmut Savaşan (19)
  Ulm, 19. 11. 1994
  Kaynak: Müslüman din adamlarına 19 soru, E. Y. (Amerika).


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz