Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 Bismişâh, Allah, Allah!
Gizli neden olan Hak'ın hikmeti tecelli etmiştir ve daha önce yapılan hesaba uygun olarak da, İran takviminde, Kumru kitabında gizlenen gerçek sır bir daha ortaya çıkmıştır.
Yapılan yeni araştırmada, Farsça ve Osmanlıca lügat aracılığı ile, Nisan (F.İ), yani Farsça isimdir, Nisan ayı demektir. Ebri nisanda, Nisan bulutudur. Farsça'da (Nisan) Baharın ikinci ayıdır, İran Güneş İlkbahar takviminde, şimdiki dördüncü ay olan Nisan ayına denk gelmektedir. Çok eski devirlerde, Babiller'de kelime manâsı, Nisanın Bahar demektir. Başka bir deyişle Nisan, Bahar manasınadır. Fuzuli Hazretleri de nefeslerinde Nisan değil de, gizli olarak (Bahar) kullanmıştır.

Kare içerisine almış olduğumuz takvimlerde de görüldüğü gibi, Sabit İran ilkbahar takviminin bu 2. ayı olan Ordi Behişt (Bahar) manâsına gelir. Yani ağaçlar, bitkiler, çimenler, çiçekler, güller açacak, her taraf cennet haline dönüşecek demektir. Farsça'da Behişt kelimesinin manâsı aynı zamanda cennet demektir. İ-ranlılar çok önceleri, Nisan kelimesini takvimlerinde kullanmışlar, sonradan onun yerine Ordi Behişt kelimesini almışlardır, ilginç olan bu kelimenin de Bahar manâsına gelmesidir.

Esas, Nisan sözcüğü, Babilcede Bahar manasınadır. Babil ve Asurlar bugünkü Irak yani Mezopotamya'da Milâttan önceki zamanlarda yaşamışlardır. Babil'in rasathaneleri meşhurdur.
Tekrar edersek, Irarıcada, Nisan Baharın ikinci ayıdır. Şimdiki Milâdi takvimin dördüncü ayı olan Nisana denk gelen aydır. Ayrıca eski Ortadoğu Hıristiyan'ları ve İbrani'ler de Nisan ayına (Nisan) derler takvimlerinde kullanırlardı.

Bir Ostern sebebi ile, Almanların dini dergisinden ufak pasajlar verirsek ilginç yönler meydana çıkar:
"Vor allem in Syrien und Klein-asien beging eine Gruppe von Chri-sten das Osterfest als christlichen Passahfest am 14. Nisan. Es wa ren die sogenannten Ouartazima-ner (guarta decima = 14). Bei den Heidenchristen setzte sich damı nactı und nach der den 14. Nisan folgende Snnntag als Ostertennirı durch...."
En ilginç yönü, burada Almanca lisanda yukarıda adı geçen bayramın yapıldığı ayın Almanca'ya çevirilıne-den (Nisan) olarak kullanılmasıdır, ayrıca buradaki 14'lerde ilginçtir.
Kuran'da (19) kodunu buları, Mısırlı âlim Reşat Halife Hicri takvim
üzerine ilginç çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarını da çeşitli dillere tercüme ile yayımlamıştır. Ona göre: "Kuran kutsal ayların yerini değiştiren (putperestleri) kınamakta, (9. Tövbe Suresinin 37. ayeti) ve gene Kurân'a göre, birbirini izlemesi gereken dört hürmetli ayların, Kuran ayetlerinin ışığında, ayların isimlerinin anlamları üzerinde inceleme yapılırsa, kutsal ayların Kameri (Hicri) takvimin 12., 1., 2. ve 3. ayları olduğu sonucunu verir, denilmektedir. Birbirini izlemesi gereken, kutsal ayların arasını açarak neden bu ayların Recep, Zülkade, Zül Hicce ve Muharrem ayları olduğu iddia ediliyor?"

Takvimi yapanlar hem sırasını değiştirmişler ve hem de altı ay ileriye almışlar. Yukarıdaki saptamaya göre doğrusu, şöyle olmalıdır:
Recep (12. ay) 12. Aralık
Zülkade (1. ay) 1. Ocak
Zül Hicce (2. ay) 2. Şubat
Muharrem (3. ay) .... 3. Mart


Yazının devamı için tıklayın >>>

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz