Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 

alevi
Rebi (A.İ.): Bahar
Nokta-i Rebi:
Rumi Mart'ın9. günü Güneşin Burçlar üzerinde bulunduğu noktadır. Yani ilkbaharın başlaması, balık ve koç burcunun Güneşle buluşmasıdır. Yukarıdaki takvimde bu sıralama, bu tarifi tuttu!
Rumi takvim ile Milâdisi arasında 13 gün farkı vardır.
Yani 9+ 13 = 22 Mart eder.

Hicri takvimde Recep ayının 12. ay olması icap ederken, 7. ay olmuş. Zülkade 1. ay olması gerekirken 11. ay olmuş, Zül Hicce 2. ay olması icap ederken 12. ay olmuş. Muharrem 3. ay olması icap ederken 1. ay olmuş. Haram olan bu ayları, bazı tefsirci-ler, yanlış olarak Halife Ömer'in takvimindeki sıralamaya göre veriyorlar.
Ayların İsimlerinin Arapça anlamı ise, RECEP: iki senenin ortası veya orta parmaklar anlamındaki râcıb'dan gelir, asıl yerinden altı ay oynatılmış. ZÜLKADE: ateş ocağı manâsına yani kış vakti. ZÜL HİCCE: Ateş ocağı evveli manâsına yani oda kış vakti. MUHARREM: Haram ay, yani savaş yok! Veya haram edilmiş, sayılmış.... manasınadır. Ayların, Hicri takvimdeki sıralamasında mevsimlerde hatalar var, isim manâsını tutmamaktadır. Kurân'a göre birbirini izlemesi gereken bu dört hürmetli aylar için 9. Tövbe Suresi 2. ve 5. âyetlerine bir göz atalım.
2. ayetin Türkçe'si: "Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz Allah'ı âciz bir hâle getiremezsiniz ve şüphe yok ki. Allah kâfirleri (zalimler) aşağılık bir hale getirecektir."
Başka kısaca tercümesi: "Siz dört ay daha gezin!"
Birinci yorum Prof. A. Gölpınarlı'nın, ona göre bu 2. âyette ihtilaf varmış.
Başka bir Kuran tefsirinde, Diyanetin "Heyet'i yorumunda, müşrikler dolaşsın deniliyor. Müşrikleri söylemiş olsa bile, beraberce dört ayın dolaşmaları yönünden sıralamayı da vurgulamış oluyor... Müşrikler, eski putperestler, cebriyecilerdir. Sonradan Emeviler de bunlara, dedelerine tekrar uydular.
Arapça'da, Rebi-i evvel, ilkbahar demektir. Rebi-i Sâni, sonbahar demektir.
Yukarıda görüldüğü gibi, Rebi-I, 3. ay olan Mart'a yani daha dönme yok iken, Hicri takvimde (Muharrem) ayına denk geliyor. Aynı şekilde, rebiII de 4. ay olan Nisan ayına, yani daha dönme yok iken Hicri takvimde (Sefer) ayına denk geliyor. Fakat Hicri takvimin başlatılması, takvim sıralamasında görüldüğü gibi, Halife Ömer zamanında bu Temmuz ayı olan 7. aydan başlatılıyor. Senenin ortası.... Böyle olunca, Rebi-I ve Rebi-ll ilkbahar aylan Eylül ve Ekim aylarına denk geliyor ki, böylece mevsimde Eylül, Ekim yerine veya karşısına İlkbahar ayı olan Rebi-I ve Rebi-ll gelmektedir. İşte anlaşmazlık ve yanılgı burada meydana çıkıyor. Eğer bu takvim başlatılması 7. ayda değil de, 1. ayda başlatılmış olsaydı bu yanılgılar meydana gelmezdi.

Yukarıdaki 1. şıktaki takvim sıralaması, Kuran'ın 9. Tövbe Sûresinin 2. ayetine ve ayların Arapça ifade ettiği manâya göre, adı geçen, birbirini izlemesi gereken dört hürmetli ayların meydana getirdiği, gerçek takvim olsa gerek (!).... 9. Tövbe Sûresi çok ilginç bir sûredir.
Gelelim Hz. Hüseyin'in göçüne:
Kumru kitabı kaynak olarak alınırsa, o kitabın 63. sayfası:
1) Hz. Hüseyin kız kardeşi Cenabı Zeynep'e Küfe'ye yolculuk için hazırlık yapmasını söyler. Hz. Fatıma'nın diktiği bir gömlek ve dokuz kefen bir de eski bir elbise hazırla der. Kerbelâ'ya doğru yolculuk başlıyor. Hz. Hüseyin şöyle der:
"Bugün Yeryüzünden, gökyüzüne çıkılacağı ve Meryem oğlu

Yazının devamı için tıklayın >>>

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz