Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
Matemin sonunda niçin kurban kesilir?


Yas'ı matem sonunda...(matemin) 13. günü kurban keserlcr. Kurban kesmck mecburiyeti herkese şamil değildir. Herkcs gücünün yettiği kadar bir hayır vc hasanatta bulunabilir.

Önceden belirttiğim gibi ilk şehit hür olduğu için birinci gün Hür şehit için, ikinci gün Hz. Ali için, üçüncü gün imam Hasan Hulki Rıza için, dördüncü gün İmam Hüseyin Deşti Kerbela için. beşinci gün imam Zeynel Ali Aba için, altıncı gün İmam Muhammed Bakir'i Beka için, yedinci gün İmam Cafer Sadık ilmi Ata için ,sekizinci gün İmam Musa Kazım Saka için, dokuzuncu gün imam Ali Rıza Horasan için, onuncu gün Muhammed Taki için. onbirinci gün imam Aliyül Naki için, onikinci gün İmam Hasan'al Askuri ilc birlikte onbir İmam şehit edilmiştirr. Onikinci imam Muhammed Mehdi Sahibül Zaman, Kutbül Devran ve Hüccetüll Bürhan hazretleri düşmanlarının taaruzuna maruz kaldığından kaldığından mağaraya sır olup gözden nihan olmuştur. Bu nedenle; imam'ın adına Mehdiyi Sahip Zaman denilmiştir. Bu vechile son bir gün oruç ilc kurban kesmck imam Muhammed Mehdi'nin düinyada sağ kaldığı nedeniylc İmam neslinin dünyada baki kaldığı gerekçesiyle son bir güin oruç ile kurban kesmek şükrane kabilindendir.

Hazırlayan: Muhsin Cevahir Kaynak: Şinasi Koç.
Notlar: Matem sonunda kesilcn kurban aynı zamanda imam Zeynel Abidin'in Kerbela faciasından sağ olarak, kurtulmasının ve bu yolla Hz. Muhammed'in, İmamlann soyunun yürümesinc, bir şükranlık belirtisidir.


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz