Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


ADEM'den GÜNÜMÜZE


Sevgili okurlar, sevgili canlar! Bir izin sezonunu daha geride bırakarak, sizlerle gönül gönule olmanın mutluluğu içindeyim.
Hic şüphe yok ki, kimsenin itiraz edemeyeceği konu inançlardaki sevgidir. Bu sevgi tüm canlıların var olmasi ile başlar ve canının sağ olduğu, varolduğu müddetçe devam eder. Çünki sevgi Hak'kın ta kendisidir. Sevgi olmadan inançlar da düşünülemez. Sevgisiz inanç, yürüyemez, toplumlan bir araya getiren sevgidir. İnsanların ne kadar kusuru olursa olsun, sevgi ile baktığımızda onu güzel görürsünüz, onu bağışlayıcı olursunuz.
Ne kadar bağışlayıcı olursanız, Hak'ka o kadar yakınsınz, demektir, Ben bu makalemle, sevgi cevherinden hareket ederek bazı konulara girmek istiyorum.

Ademden Günümüze Din ve İnanç
İnancın tüm peygamberlere aynı olarak tebliğ edimiştir , bugün ki Kuran'da mevcuttur. Bu tebliğ Adem'den Hatem'e kadar, Hatem'den de Ehlibeyt'in varisleri olan erenler, evliyalar, enbiyalar, aşıklar, sadıklar, pirler, müridler ve rehberler vasıtası ile günümüze kadar gelir.Allah-uTeala Hz. Muhammed'e diyor ki: " Benim yaşamımda bir değişiklik bulamazsın, ilk peygambere ne emretmişsem , sana da onu emrediyorum". Bu ayetin emrine göre tüm insanlığa hitap birdir.
İsra Suresi ayet 77: " senden önce gönderdigimiz peygamberlerimize de uyguladığımız yasa budur. Sen bizim yaşamımızda bir değişiklik bulamazsın."
Fath Suresi ayet 22, Ahzap Suresi ayet 63 ve diğer bir çok ayetlerde Allah'ın kanununda değişiklik olmayacağı , Allah'ın sözünden caymayacağı, bildirilmektedir.
Peki bu tek din olan dinin adı nedir? Bu soruyu cevaplandırırken yine ayete başvuralım. Ali İmran Suresi ayet 19; " Allah katında din islamiyettir, yani Allah'a teslimiyet gösteren dindir". Ali imran Suresi ayet 85: "Kim islam dininden başka bir din ararsa onunki kabul edilmeyecektir. O ahirette de gaip edenlerdendir."
Bu ayetlerin hükmünden de anlaşılıyor ki, Cenab-ı Allah bütün peygamberlerine islam dinini tebliğ etmelerini emretmiştir.
Bildigimiz İslam dini, renk, ırk, biçim, memleket, millet, sınıf ve meslek gibi farklar gözetmeden tüm halk tabakaları arasında ahlak ve faziletin yayılmasını, insanlığın bu kurallara sarılmasını istemektedir. Çünkü Islam dini güzel ahlak dinidir. Bütün peygamberlerin ve onlara verilen emirlerin en önemli hedefi ve gayesl insanlarıni ahlaklarını dogrultmak ve durultmaktir. Güzel ahlak dinin temelidir.
Peki güzel ahlak din ise, bizim Alevi çocuklarina zorunlu din dersi olarak dayatilan din nereden çıktıi? İslam dini adi altinda sunulan kurallara bir bakınız! Çeşitlii namazlar, bu namazlara ait rekatlar, farzlar, sünnetler, vacipler, müstehaflar ve müfsidatlar, ezan, iskat (devir), hülle (zevci aher), mevlüt, bir çok mezhepler ve tarikatlar. Peki bu saydigimiz kuralların birisi bile şu andaki semavi olarak anılan kitaplarda var mı? Böyle bir kayıt bulabilir misiniz?
Nahl Suresi ayet 123'te "Doğuya yonelen ve Allah'a eş koşanlardan olmayan ibrahim'in dinine uy sana vahi eyledik" buyurulmaktadır. İbrahim'in Tevrat'ında yukarıdaki namaz, sünnet vs. gibi bir kayit var mi? Elbette hayir.
Ya bu dayatmalar ne maskesi altinda veriliyor? Elbette ki Müslümanlik! Bunca tefrikaları din adına, toplumların arasına soktuktan sonra, bu tefrikalara uymayan nice canlar asılmış, kesilmiş, yüzülmüş, kuzu gibi boğazlanmışlardırr. Bu olayları yapan zihniyet camilere giderek "müslümanım elhamdülilllah" deyip, beş vakti kılanlardir. Hz. Muhammed vasiyetinde "Benden sonra birbirinizden ayrılmayın, birbirinizi oldürmeyin" buyurmuştur. Esefle söyleyeyim ki, Hz. Muhammed'in vasiyetini hiçe sayanlar, bu mezalimleri işleyenlerdir.
Allah zalimler hakkmda lanet etmiştir. Hz. Muhammed kendisine kalben inanmayanlara müslüman demiştir. Bu konuda Hucurat Suresi ayet 14 bakınız neler söylüyor; "Araplar dediler ki, bizde inandik (mumin) olduk, sen onlara de ki, siz inanmadınız, müslüman olduk deyin, fakat inanç henüz kalblerinize yerleşmedi".
Demek oluyor ki, müslüman demek yarı inanmis, kişi demektir. Müslümanlik diye bir din Allah katında yoktur. Allah katında din islamiyet'tir.
Bu delilleri tekrar tekrar getirmemizdeki amacimiz nedir? Bu kadar deliller açıkken, bizim bazı ilim adamlarımız, yazarlarımız, dedelerimiz, dergilerimiz, ne zaman insafa gelip ayıkarak, "Aleviler müslüman değildir, Aleviler mümindir, Allah'ın bir ismi de mümindir" diyecekler.
Geçenki siyaset meydanında eveleyip geveleyip bir türlü Aleviler müslüman değil, mümindir" diyemediler. Çünkü Alevilerin ibadet ve inançları, sevgileri, inanç. tarzlan hçg müslümanlannkine benziyor mu?
Alevi-Ehlibeyt inanci Hak'kı ademde bilir, ikrarı vardır. Ne hakla, yarı inanan bir topluma Alevileri kardeş yapıp, "Aleviler de müslümandir" diyebiliyorlar. Buna bilgisizlik, buna akılsızlık, buna aymazlık denir.
Yıllardır Gerçek İlim bu yolda ilim cihadı yapmaktadırr. Aleviler Güruh-u Naci süreğini sürerler, mümindirler. Sünniler Emevi süreğini sürerler, müslümandırlar. Yakınlıklar, hoşgörüler, bu yönde olmak mecburiyetindendirr. Bu konularda yıllardır yazılıp çizildi. Herkes ilim adamıyım diyorsa, kendisine çekidüzen versin. Mücadele, herkese inanç oranında pay verilmesidir. Hiç bir inanç öbürünü asimile edemez, etmeye de hakkı yoktur. Bilinçli olarak hareket etme dilegiyle!


 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz