Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 

aleviMUSAHİPLİK

Bir kimse birisiyle müsahip olalım dese bir Pire veya Rahbere varmasa ve kurbanı kesilip hutbesi okunmasa on­ların müsahibliği caiz değildir. Onların müsahiblikleri yaban­da Ölmüş hayvanatın etini yemiş gibidir. Gerçek müsahiblik Pirine ve Rahberine varıp yolun tevbe telkinini kabul eder boynuna tığı bend ve beline kemerbest bağlanır hutbeleri oku­nur kurbanları kesilir o zaman müsahiblikleri kabullenmiş olur. Ve yılda bîr kerre görülmeleri gerekir.

Pire ve Rahbere varmayınca yola girilemez. Yola girme­yince Hakka varılamaz. Çünkü ruzi mahşer günü Hz. Resulü Ekrem yeşil Alemi (sancağı) kaldırdığı zaman Pir ve Rahber yani Muhammed'le Ali önü sıra gitse gerektir. Onların vasıta-siyle yargılanır.
, Ey müminler, şeriatta günah Allahu Taalanın menettiği, tarikatta günah bütün günahlardan temizlenmektir. Marifette günahı, idrâk etmektir. Hakikatta bütün günahlardan gafil ol­mamaktır. Bunu herkesin bilmesi gerekir. İmama Cafer haz­retleri buyurur kî bir talip evliyanın erkânını yerine getir­mezse Allah Peygamber, ondan bizar olurlar. Talip olan kim­se bütün bed fiilleri terk edip evliyayı hazır görmek gerektir. Evliyanın hakkı odur ki günde bin kerre talibin gönlüne nazar ede. Zirai Hak Taala kulun gönlünde bir lehze hali değildir. Nitekim buyurmuştur: «Vücuhun yevme izin naziretün ila rab-fciha r.aziretün» insanın kalbi pak olmazsa Allah o kuldan bizar olur. Bir talip Evliya halkasından dışarı bir kez nazar eylese onu cemaattan ayırmak lâzımdır. Allah buyurmuştur getirse Evliya doğuda olsa bile kendisi batıda olsa onun ima­nını şeytan şerrinden korur.

Evliyanın yetmiş iki makamı vardır. Yetmişi Evliyaya aittir, ikisi talibe aittir. Bu da inanıp kanmaktır. Talip bu ikisini yerine getirirse, yetmişi yerine getiren Evliya gibidir. Bu iki makam biri evliyaya vefa kılmıştır, diğeri tasdik kalp ölmektir. Bir talip tasdiki kalp olmazsa Evliya düşmanıdır. Bu gibi taliplerin üç musibeti vardır. Biri yalan söylemek, biri gaybet etmek ve biri Evliyayı gönlünden çıkarmaktır. Bu fiilleri yapan talip ne kadar sevap işlerse işlesin Hak katında kabul olmaz. Nihayet İmansız gider.
Cemde oturan bir talibden bir tercüman istense o da ver­mezse onunla muhabbet etmek haramdır. Çünkü halka Evli­yanın korusudur. Her kim Evliya korusunda olsa o talip Evli­yanın olur. Her kim o koruda malını canını verse şehit olur Evliya yerine kadem basar. Bir sohbet esnasında birinden bir tercüman talep edilse bunu birbirine nisbet etmiyeler, eğer nisbet ederlerse o lokma haramdır. Bir talip münafık avratına meyl eylese o talibden Allah bizar olur. Her kim bu emir­leri tutarsa dünya ve ahiret korkusundan emin olur. Ve her kim bu emirleri bilip de tutmazsa yol düşmanıdır. Talibler ayrı oturmiyeler. Bir araya gelip Hak kelâmı konuşalar. Her gün hiç olmazsa bir duvazdeyi imam söyliyeler. imam hazret­leri buyurur ki sofuluğun üç sünneti vardır. 1 kalbinde ada­vet taşımamalı, 2 küfür kelâm gibi şeylerden sakınmak, 3 ta-libler birlikte oturup Hak muhabbeti edeler. Bunları yapmı-yana sofu demek caiz değildir.

Hz'. Muhammed buyurmuştur. Pirlik eden zat Evliyanın yolunda hiç bir kusur işlememesi gerekir. Ve tariki Evliyanın bütün ahkâmını farzını ve sünnetini bilmesi ve soyu Muham-medle Ali'nin soyundan olması gerektir. Bu vasıflar kendisin­de bulunmazsa Pir ve Rahber olamaz.

Hal ehlinin makamı dörttür.
Evvel şariat,
2 tarikat,
3 marifet
ve hakikattir.
Şeriat avam için, tarikat ibtida için 3 mari­fet idrak İçin, hakikat münteha içindir.

MÜSAHİPLİK HAKKINDA
Meâriç suresi ayet 32. «Onlar emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. 33. Şahitliklerini doğru yaparlar, 34. Dualarına devam ederler. 35. İşte cennettte ağırlanan onlardır.» Bundan başka sureyi müminun Ayet
1.İnananlar (Müminler) muradlarına ermişlerdir kurtulmuşlardır.
2. Onlar dualarını huşu içinde yaparlar.
3. Onlar boş laflardan ve faydasız şeylerden yüz çevirirler.
4. Onlar zekâtlarını verirler.
5. Onlar eşleri ve cariyeleri hariç,
6. Onlar ırzlarını herkesten korurlar.
7. O halde bunun ötesinde bir şey istiyenler haddi asanlardır.
8. Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
9. Onlar, dualarını gizlerler.
10. İşte onlar ebediyen kalacakları firdevs cennetine.
11. Varis olan mirasçılardır» buyuruyor.
Ey müminler Cenabı Hak sizleri bu kadar sevmiş ki sizleri firdevs cennetiyle mükâfatlandırıyor. Bizde çalışalım mümin olalım. Allahın bin bir adının biri de mümindir .Eline, diline, beline hâkim olanlar mümindirler.

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz