Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


AMAÇ İNSANI KÂMİL OLMAK, YÜCELİĞE ERİŞMEKTİR

Bismillahirrahmanirrahim
Allah alemi yaradan en yüce varlıktır. Tektir, özdür, gadimdir. Ancak sıfatları ile anılır. Yaratmaya gadirdir. Her şey O'na muhtaçtır, O hiç bir şeye muhtaç değildir. Varlık O'nun ispatıdır. Alem O'nun ile hayat bulur. Sevmek için alemi, sevilmek için ademi yarattı.
Peygamberler Allah tarafından seçilmiş seçkin kimselerdir. Kendilerine verilen ilâhi görevi yerine getirmek ve insanları doğru yola iletmek için görevlendirilirler Nübüvet veya nebi denilir. Adem'den sonra 124 bin nebi gelmiştir. Kuran'da 28 dolayında peygamber adı yazılıdır. İspatı: Rahman suresi 29. ayet, Kasas suresi S6. ayet, Bakara suresi 253. ayet, Kaaf suresi 16. ayet, Enbiya suresi 73. ayet, Secde suresi 9. ayet, isra suresi 55. ayet. Nebilerden sonra veliler ve imamlar gelir. Hz. Muhammed'den sonra yerine gelecek olan ilk imam Veli ismi ile Kuran-ı Kerim'de Resûl'üne bildirilir. Der ki: Allah'a secde halindeyken sadaka verendir. Bu ayet Hz. Ali için gelmiştir. İmam nübüvet görevini vekaleten götüreceği için masum olmalıdır. Yani günahlardan arınmayan kimse imam olamaz, hiç bir günahı bulunmayan kimse imam olabilir. Ancak onlar ve onların nesli sizlere yardımcı olur. Secde suresi ayet 24. Yani nübüvet Hz. Peygamber ile son bulmuştur. Ama velayet ise onun nesli varoldukça varlığını sürdürecektir. Buna ait 12 tane imam gelmiştir. Bunlar da velidir.
Kütbüf Arifin gavsul vasilin Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri velayeti hasseye mensup olup Tariki Muhammediye ve Aliyeyi yaymakla görevlendirilmiştir, islamın sözlük anlamı Allah'a kavuşmak için onun göndermiş olduğu peygamberlere ve onlardan sonra izleyicilerine (imamlara) ve Kâmil-i Mürşidlere teslim olmak demektir.

Alevilik ve Bektaşilik nedir?
Alevilik deyince ilk akla gelen Ali Aba, Hz. Peygamber'in Ehlibeyt'i yani ev halkı 12 İmam ve onların yolunu sürenlerdir. Ali'ye mensup anlamına gelen bu söz. hem Hz. Ali soyundan gelen hem de Ali taraftarı olan ve onun yolunda giden anlamını verir. "Hakikatende yüce Alları her peygamberin soyunu o peygamberin sulbünden izhar etti. Benim soyumu da Ebu Talip oğlu Ali'nin sulbünde izhar eyledi,, Hadisi Şerifi'nce Hz. Ali'nin ve cenabı Peygamber'in (S.A.V.) kızı Hz. Fatıma'nın sulbünden gelenlere Alevi denmiştir. Ehlibeyt Yolu'nu sürenler Alevidir. Kanı pahasına kültürünü yaşatanlara Alevi denir. Alevilerde Ali Muhammed, Muhammed Ali'dir. Çünkü Muhammed'in soyu Ali'den yürümüştür. Ayrıca Hz. Muhammed'den (SAV.) sonra Ali'yi halife ve peygamberin vekili, yani vasisi olarak onun soyundan gelen 12 imamları tanıyıp yası matemini tutanlara ve yolunu sürenlere de Alevi denilir. Biz Aleviler Allah'ımızı korkmadan tanır severek anarız. Hz. Mu-hammed'i peygamberimiz bilir başımıza taç ederiz. Kuran kitabı m izdir. Ali sevgisi ile Şahı seyidan aşkıyla 12 imamın izlediği yoldayız. Cemimizi sürerek ve erkânımız ile Türklüğün kadim ananesini yaşatırız. İşte bilindiği gibi tarih boyunca haklı-batıl mücadelesi devam etmiş, batıl daima kendini haklı göstermek için Hak'tan kopardığı bazı şeyler ile kendisini ve kendisine uyanları avutmuş ve kapkaranlık bir inanç içinde depelenmiş durmuş. İşte Hak'kın önderliğini peygamberler, veliler, nebiler, mürşüdler yapmış. Batılın önderliğini sapıklar, inkarcılar, çıkarcılar, sömürücüler yapmıştır. Bunların önderliğini yapanlar Firavun, Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Muaviye, Yezit ve takipçileridir. Bunlar daima küfür içinde kalmış ve hiç bir zaman hakikati kabul etmemiş kişilerdir.

 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz