Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 
VELİLİK


Alevi inancında veli, Şah-i Ve-layel Ali'dir. Hz. Muhammed'in gelmesiyle peygamberlik devri sona ermiş, velilik devri başlamıştır. Velilik bizzat Hz. Ali'den sadır olmuştur. Cümle veliler ona bağlanmıştır. Hünkâr Bektaş Veli'de Ali'nin velayeti doğrudan tecelli etmiştir.

Tanrı'nın Hz. Muhammed aracılığı ile gönderdiği buyruğun insanlara bildirilmesi "NÜBÜVVET" (Peygamberlik, risalet)tir. Peygamberliğin son halkası İse Hz. Muhammed 'dir. Velayet, Tanrı'nın kendine dost kişiliği ve verdiği ilhamla yaratıcı varlığına kattığı kişiye verilen sıfattır. Velayete sahip olan kişi, veli veya veliyullah, Tanrı'nın buyruğunu, hüküm ve lasarrufunu batini yoldan gerçekleştirir. Bu İtibarla ölüm ile sona ermez. Tanrı'nın emri ve velinin bildirimi ile velilik bir başkasına geçer. Başka birisinde tecelli eder. Bu uyarma ve yüceltme görevi bu yolda sonsuza kadar sürecektir.

Pir, Tann'ya ulaşmayı amaçlayan doğru yolun önderidir. Erenlere ve ulu kişilere de pir sıfatı verilmekle ise de, terim olarak ta doğru
yolun önderidir. Hünkâr Bektaş Veli, velilik sıfatı yanında, pir ve
mürşid olarak ta tanımlanmıştır.

KUTB-ÜL AKTAB Tann'nm velilere verdiği güç ve yetkiye sahip kişi anlamına gelir. Veliler, Mürşitler... el ele, e! hakka şiarıyla Tarık-i Müstakim (Doğru Yol), Ta-nk-ı Nazenin (Yüce Yo!)da yetişen ve Güruh-u Naci süreğine katılmış olan kişilerdir. Arifler ve erenler bezim'ne kavuşabilmek, mürşid buyruğuna ve yolun kurallarına içtenlikle uymaya bağlıydı.

Bir çok sahabe tarafından Hz. Muhammed'in "Ümmetim yetmişüç bölüğe bölünecek, bunlardan yalnız bir bölüğü necad bulacak" sözünü söylediği rivayet edilmektedir. Necad bulmuş, yani kurtuluşa ermiş topluluk anlamına gelen "Güruh-u Naci"ye dahil olabilmek Alevilerin itikadınca, cümle evliyanın ser çeşmesi olan Hünkâr'a bağlanmak ve onun yolunda yürümekle ve onun (ertemiz suyunda arınmakla mümkündür.
Gel ey sofu bize güman edersen Yedullah babında nişanımız var Biat edip bize iman edersen Sana gösterecek nişanımız var
Ehlibeyt'e iman etmeyen kişi İkrarsız imansız yularsız başı Yaklaşma yanına iblistir işi Ona lanet okur lisanımız var
Biatsız kişinin imanı yoktur Ona lanet edin ziyanı yoktur İman cemaledir yolları Hak'tır Gidersen gel-karış kervanımız var
Muhammed Ali'den kaldı bu biat İnkâr edenlere sethezar lanet Ehlibeyt yolunda çekeriz gayret Kerbelâ çölünde al kanımız var
Kul Pervanem bu söz bize yadigâr Biatsız adama indi Zülfikâr Biz deriz ki, zahir, bâtın aşikâr Hünkâr Bektaş gibi sultanımız var
 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz