Gercek Ilim
Alevi Birlikleri Yayin Organi

AnaiayfaForumYazarlarSiirlerDeyislerArsivTanitimIletisimLinkler
 

Biz Kimiz?
Ilk Kurucular
Alevilik Nedir?
Aleviligin Kurumlari
Guzel Sozler
Hz. Ali'den Ozdeyisler
Kirklar Meclisi

Alevilikte
 

On Iki Imam
Dort Kapi Kirk Makam
On Iki Hizmet
Dedelik Makami
Post Dedesinin Vasiflari
Cem
Musahiplik
Muzik
Dar
Duskunluk
Semah
Dualar
Edebiyat
Kerbela Vakasi
Kerbela ve Takvim
Kerbela Mahser Gunu
Yedi Ulular
Kutsal Gunler
Kurban
Hizir Kulturu
Oruc - Namaz
Cenaze
Nikah
Kadin
Genclik

Hukuk Kosesi
  Aile Birlesimi
Emeklilik
Onemli Linkler
  Alevi Yol
Dr. Ismail Engin
Cem Vakfi
Cem Radyo
Alevi Bektasi Federasyonu
HDF Almanya
Pirsultan.net
Yazarlarimiz
 

Muhiin Cevahir
Zulfikar Yalcinkaya
Ali Sefa
Musa Dikman
Hatice Eldeniz
Haydar Oztoprak
Ali Yakar

Konuk Yazarlar
  Ali Serdar Polat
Murtaza Demir
Ahmet Altan
Ismail Onarli
Mustafa Tosun

Metin Gulbol
Seyyit Miktat Guler
 


ALEVILiK İSLAMIN TA KENDİSİDİR
Muhterem Dedeler,

Sizlere yardımcı olmak ve bilimsel olarak da gittiğiniz yerde ve tartışmalarınızda daha rahat etmeniz için bu belgeyi hazırladım. Sizlere yardımcı olmak benim görevimdir. Şunu da hemen hatırlatayim ki ben koltuk peşinde değil inandığım davanın mücadelesini veriyorum. Bunu pratikte de uyguluyorum.
Saygıdeğer canlar, son zamanlarda kendilerine bilim adamıyım, sanatçıyım, Tarihçiyim, bilmem neciyim diyenler Aleviligi elbirligi ile yozlaştırmaya calışıyorlar. Alevilik bir kültürdür, Yaşam biçimidir. Hata ve hatta öyle bir gaflete düştüler ki Sözlü kültür diyecek kadar gafilleştiler. Bu Yaratıklara sormak lazım. Kültür nedir? Kültüru oluşturan faktörler nedir? İnanç nedir? Din nedir? Mezhep nedir? Semavi dinler hangileridir? Din Felsefesini ve Sosyolojisini, Tarihini biliyorlar mı?
Aleviliğin içinden gelen ve hiç değilse CEM'e katılmış, bir zat Alevi 7 Ulu Alevi aşıklarından birini okumuş olsalar bu kadar gaflete düşmeyecekler. Çünkü bu 7 Ulu aşıklann Duvazlan CEM de söylenmekte. Anadolu Aleviliğinde görünen CEM olgusu da sadece Anadoluda Türk Alevilere özgü değildir. CEM olgusu Hz. Muhammed zamanına kadar ve Kırklar meclisini iyi bilsinler ve Kur'an -i Kerim Ali İmran suresi 61 ayette mevcuttur.
Daha Türrkistan da Ahmet Yesevi döneminde müritleri ile, şeh Ahmet Yesevi Cemler yaptığını görmekteyiz. Aynca Türkler Anadoluya giriş sürecindeyken, Güney Anadolu da, Suriye ve Irakda Kürtlerin ve Araplann CEM yaptıklarını"EBUL VEFA" Vilayetnamesinde görmekteyiz.
Genellikle tarih bilgisinden ve de özellikle Alevi tarihinden habersiz olanlar. Aleviliği sadece Türkiyede sananlar, Araştırma ve inceleme yapmadan piyasa işi iki cümle ile Aleviliği islamiyetin dışına itmeye çalışan okur yazar cahillerdir. Bugün dünyada Fas da, Mısır da, İran da, Irak da Suriye de, Azerbeycan da Aleviler CEM ile ibadetlerini
yapmaktalar.
Alevi geleneğini yaşatmak için, sıkı yaptırımlar uygulanmıştır. Bu yaptırımlar" Buyruklarda" da toplanmıştır. Alevi din adamları her yörede geleneklere uygun bir şekilde gerekeni yerine getirmişlerdir.
Yine Osmanli belgeleri incelendiğinde 16. yüzyilda irandan Atlarla kitaplar getirmişlerdir. Alevilerden söz edilmektedir. Aleviliğin İslamın ta kendisi olduğunu kanıtlayan Alevi ve Sunni yazarlara bir bakalim.

ALEVi YAZARLAR:
Dede Şinasi KOÇ (GERÇEK İSLAM DİNİ). Dede HALİL ÖZTOPRAK (Kur'an da Hikmet, Tarihte Hakikat). Dede Celallettin ULUSOY ( Alevi - Bektaşi Yolu). Dede Prof. Dr. Bediri Noyan (Bektaşilik - Alevilik nedir). Dede Muherrm Naci Orhan. ( ALEVlLlGl ESASLARI)

Sünni Din Bilimcileri ve Yazarlan Alevilik islamın bir koludur demkteler.
Sayin İsmet Zeki Eyüpoğlu ( Alevilik - Sünnilik islam düşüncesi). Sayin Atila Özkırımlı: (Alevilik -Bektaşilik). Sayin Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk: İst. Üni. İlahiyat Fak. Dekanı ( Tarih Boyunca Bektaşilik) Sayın Prof. Dr. Ethem Nuri Fığlah. ( Türkiyede Alevilik - Bektaşilik)
Yine günümüzde Alevi yazarları ve Yatıncılarda sosyoloji boyutta ele alanlar da Alevilik islamın kendisidir demekteler. Prof. Dr. Niyazi Öktem, (İst. Galatasaray Üni. İletişim Fak. Dekanı), Abidin Özgünaya, CEM Dergisi yayın yönetmeni. Sayin Dr. Mehmet Yaman. Cemal Şener, Nefes Dergisi Yayın Yönetmeni Sayin MUHSİN CEVAHİR; GERÇEK İLİM DERGİSİ Red. Başkanı.

Günümüzde kendilerine aydınım diyen bazıları kendi siyasi düşüncesine göre Aleviliği yorum yapmaya kalkiyorlar. Bu zavallılar öylesine gözleri dönmüş, kulakları sağırlaşmış ki değerlere saldırmak ve tahrip etmekten çekinmiyorlar. Kendi inancina ve felsefesine bir lokma menfaat için dinamit koyuyor. Böylesi Aymazlara insanlıktan, devlet ve bilim adamlığından nasip almayan zavallı demekten kendimi alamıyorum.

Zülfikar YALÇINKAYA Not: Bu yazı, Abbas Akbaba, Cömert Akbayın, Cemal Üzün, İbrahim Aydın, Doğan Kocamış, İsmail Gülfırat, Şükrü Ağcagül, Metin Küçük, Bektaş Bakır, Celal Erdoğa Veysel Önder, Niyazi Bozdoğan, Mahmut Doğanoğlu, Devriş Tur'a posta ile gönderilmiştir. 
 
Dedeler
 


Izzettin Dogan

Sinasi Koc

Haydar Samut

Niyazi Bozdogan

Kamber Kutlu

Ismail Aslandogan

Mahmut Doganoglu

Mustafa Aklibasinda

Veliyettin Ulusoy

Dernekler
 

Lubeck Alevi Kultur Burosu
HAMM ve Cevresi Alevi Kultur Birligi
KOLN Haci Bektas Veli Kultur Tanitim Dernegi
HARBURG Alevi Kultur Birligi
Stuttgart Alevi Kultur Merkezi
Hollanda Aleviler Birligi
Viyana Alevi Kultur Dernegi
Bak-Der Igdeli - Hannover

Konsolosluk Bilgileri
  Askerlik
Dogum
Evlilik
Olum
Pasaport
Pembe Kart
Telefon Numaralari
Vatandaslik
Vekalet
Esya Goturme
Vize Bilgileri
Anasayfa - Yazarlar - Siirler - Deyisler - Arsiv - Tanitim - Iletisim - E-mail - Linkler
20.11.2004 tarihinden itibaren : Tasarim: M. Ali Oksuz